Hacker kongres Paralelní Polis 2014

Takýto názov niesla medzinárodná konferencia, ktorú v Prahe v dňoch 10.-12. októbra zorganizovalo o.z. Paralelení Polis.

Hacker kongres Paralelní Polis 2014

Na konferencii sa zúčastnilo približne 500 účastníkov a svoje príspevky prednieslo množstvo zahraničných rečníkov. S prednáškou  Intellectual Property or Intellectual Monopoly? vystúpil aj Richard Ďurana z INESS a pomocou faktov i ekonomickej teórie v nej nabúral mýtus, podľa ktorého práva duševného vlastníctva stimulujú tvorivosť a kreativitu. Ako ukázal, práva duševného vlastníctva sú čistým rent-seekingom, ktorý naopak brzdí technologický a kultúrny rozvoj.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards