Koľko doplácame na nezamestnaných Rómov? (Aktuality.sk)

Portál Aktuality.sk cituje dňa 24.10.2014 INESS a jeho štúdiu Rómovia a sociáne dávky a prináša rozhovor so spoluautorom štúdie Jánom Dingom.

Koľko doplácame na nezamestnaných Rómov? (Aktuality.sk)

Na Slovensku je síce veľmi rozšírený názor, že na Rómov míňame veľmi veľa z verejných zdrojov a potom nezostáva pre ostatných. Lenže ako vyplýva z konkrétnych čísiel, pravda je úplne iná.

Inštitút INESS sa pokúsil vo svojej najnovšej štúdii poodhaliť skutočnosť. Aj keď presné čísla kvôli neexistencii evidencie Rómov nemáme k dispozícii, realita je odlišná a oveľa viac financií smeruje do iných oblastí. Tak napríklad z celkového balíka peňazí, ktoré sa prerozdeľuje na dávkach v hmotnej núdzi, len vyše 6 percent ide do mnohodetných rodinných rozpočtov.

Rozhovor s autorom štúdie Jánom Dingom, analytik inštitútu INESS

    Z vašej štúdie vyplýva, že financie vynaložené na rôzne sociálne dávky pre Rómov nie sú zásadným problémom verejných financií. Určite sa však zhodneme, že súčasná situácia rómskej menšiny nie je ideálna. Aký je to potom problém?

V prvom rade je to sociálny problém. Keď porovnávame financie, ktoré smerujú v podobe rôznych sociálnych dávok na mnohopočetné rodiny, s ďalšími verejnými výdavkami, tak nie sú až také veľké. Pritom veľa ľudí si myslí opak. Preto tento problém treba riešiť v tejto rovine. Východiskom totiž nemôže byť napríklad zrušenie dávky v hmotnej núdzi, nakoľko celkový objem financií na tieto platby predstavuje len jedno percento z verejných zdrojov. Poberatelia dávok v hmotnej núdzi sú ľudia predovšetkým, ktorí sú úplne odkázaní na tento príjem a nemajú už viac finančných zdrojov. Zrušením by sme tak sociálny problém ešte prehĺbili.

    Čo by pomohlo vyriešiť tento sociálny problém?

Veľkým problémom, ktorú má rómska komunita, je nezamestnanosť. Ich prekážkou je veľmi nízke vzdelanie a aj keď by chceli pracovať, tak kvôli minimálnej mzde nemôžu. Štát jednoducho zakazuje pracovné kontrakty, ktoré by mohli byť pod túto stanovenú hranicu. Pri zvyšovaní min. mzdy treba vždy pamätať na týchto ľudí, ktorí sú bez práce a vzdelania.

    Pomôže tento problém aspoň čiastočne odstrániť chystané opatrenie vlády v rámci odpočítateľnej odvodovej položky pre nízkopríjmových zamestnancov?

Toto opatrenie ide dobrým smerom. Znížia sa totiž náklady na odvody. Lenže vláda tým, že zároveň zvyšuje sumu minimálnej mzdy, eliminuje pozitívne efekty. Celkové náklady na prácu z pohľadu zamestnávateľa zostanú nezmenené. Takže ľudia, ktorí si nevedeli nájsť prácu kvôli vysokej minimálnej mzde, budú mať rovnaký problém aj v budúcom roku. Uvedené opatrenie pomôže súčasne už zamestnaným, ktorým sa zvýši príjem a zamestnávatelia to nepocítia.

    Takže skôr by pomohol súbeh poberania sociálnej dávky spolu so mzdou?

Áno, toto by bolo dobré riešenie, nakoľko by to zvýšilo motiváciu hľadať si prácu a snažiť sa zamestnať. Na druhej strane treba zvýšiť aj dopyt zo strany zamestnávateľov a ten je možný pri nízkokvalifikovaných ľuďoch prostredníctvom zrušenia alebo zníženie minimálnej mzdy.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 24.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards