Za problémy s financiami Rómovia nemôžu, dokazuje analýza (Aktuality.sk)

Portál Aktuality.sk cituje dňa 22.10.2014 INESS a jeho štúdiu Rómovia a sociáne dávky.

Za problémy s financiami Rómovia nemôžu, dokazuje analýza (Aktuality.sk)

Rómovia nie sú príčinou toho, že vo verejných financiách nezostáva dostatok peňazí. Problematika s rómskymi občanmi je skôr sociálnym problémom.

Spoločnosť INESS vypracovala analýzu, v ktorej dokazuje, že za problémy vo verejných financiách nie je zodpovedná rómska menšina a riešenia treba hľadať inde.

Spolunažívanie slovenských občanov a rómskej menšiny je na Slovensku veľmi problematické. V spoločnosti prevláda názor, že pracujúca minorita živí zo svojich daní najmä mnohopočetné rómske rodiny, ktoré poberajú sociálne dávky.

V prieskume spoločnosť skúmala čerpanie dávok v okresoch, v ktorých sa nachádza najviac slovenských Rómov.  Podľa Atlasu rómskych komunít žije na Slovensku 403-tisíc Rómov, čo je 7,4 % populácie Slovenskej republiky. 

Toto priniesli zistenia:
 

    Rómska problematika je v prvom rade sociálnym a nie fiškálnym (rozpočtovým problémom). 

    Náklady, ktoré sú vyplácané do okresov s dvomi tretinami rómskej populácie, tvoria 2,2 % verejných výdavkov (578 mil. eur), pričom príjemcami nie sú len Rómovia. To je približne suma, ktorú podľa portálu Plytvanie.sk štát každoročne vyplytvá pri neefektívnom verejnom obstarávaní alebo verejných transferoch.

    Dávky v hmotnej núdzi sú ročne vyplácané poberateľom (nielen Rómom) v sume približne 270 mil. eur. Predstavuje to 1 % všetkých verejných financií.

    Rodiny s viac ako 4 deťmi poberajú prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi a príplatkov necelých 17 mil. eur ročne. Jedná sa o menšiu sumu, než akú vláda vyčlenila na stavbu Národného futbalového štadióna.

    Rodiny s viac ako 4 deťmi poberajú prostredníctvom prídavku na dieťa 15 mil. eur ročne. Podobne ako v prípade dávky v hmotnej núdzi sa jedná o kvapku v mori verejných financií, keďže len v roku 2014 chýba štátu k vyrovnanému rozpočtu 147-násobok tejto sumy.

    Rodiny s viac ako 4 deťmi poberajú prostredníctvom rodičovského príspevku podľa nášho odhadu 6 mil. eur ročne. Len medziročný nárast výdavkov Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky sa pritom odhaduje na 27-násobok tejto sumy.

    Celkové fiškálne náklady na výplatu sledovaných sociálnych transferov mnohodetným rodinám odhadujeme na 60 mil. eur. Pre porovnanie, vianočný príspevok dôchodcom navýši v tomto roku verejné výdavky o vyše 81 mil. eur.

    Prídavok na dieťa sa dnes vypláca na vyše 160-tisíc rómskych detí v celkovej výške približne 44 mil. eur ročne. Spomedzi poberateľov rodičovského príspevku bolo 24-tisíc rómskej národnosti a celkové zdroje vyplatené touto formou v roku 2012 dosiahli 57 mil. eur.  

Na základe zistení prieskumu INESS konštatuje, že stereotyp, ktorý je v spoločnosti zaužívaný, že hlavným problémom verejných financií sú práve Rómovia, je len mýtus.

Ročné fiškálne náklady nedosahujú ani jeden a pol mesiaca výdavkov Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky, pričom zdroje vyplácané mnohodetným rodinám sú marginálne, dosahujúce len zlomok tejto sumy.

Na základe zistení spoločnosť konštatuje, že rómska problematika je sociálnym problémom a riešenia treba hľadať v tejto rovine.

Aktuality.sk, 22.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards