O dôchodky majú zatiaľ záujem tri poisťovne (Sme)

Momentálne majú poisťovne zložitú úlohu, lebo si musia viac­menej tipnúť, koľko sa dožije ich sporiteľ. Ešte je to aj o to komplikovanejšie, že vláda zaviedla do zákona poistku – ak zomrie poberateľ anuity do siedmich rokov, tak istá časť úspor spadá do dedičstva, vysvetlil pre denník Sme dňa 16.10.2014 Radovan Ďurana z INESS.

O dôchodky majú zatiaľ záujem tri poisťovne (Sme)

Od januára 2015 si bude môcť prvých tritisíc dôchodcov dohodnúť s komerčnou poisťovňou vyplácanie renty

Zatiaľ len tri poisťovne požiadali Národnú banku Slovenska o vydanie licencie na vyplácanie dôchodkov z druhého piliera.

O tieto dôchodky môže od januára budúceho roka požiadať približne tritisíc sporiteľov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek.

Priemerná výška renty týchto dôchodcov z druhého piliera by mala byť šesť až osem percent z celkovej výšky dôchodku. Ak by bol dôchodok 300 eur, tak 18 eur z nich by bolo z druhého piliera.

„Toto je len príklad. Všetko závisí od toho, ako dlho, ako pravidelne si sporí a akú sumu mu vypočíta Sociálna poisťovňa,“ hovorí Stanislav Žofčák, predseda predstavenstva DSS Poštovej banky.
Nie všetci majú na dôchodok

Počet tých, ktorí nakoniec požiadajú o vyplácanie dôchodku, je však otázny.

Predpokladá sa však, že približne 12 percent z nich nebude mať nasporených toľko peňazí, aby mohli požiadať o vyplácanie anuity.

Tí sa v takom prípade budú musieť dohodnúť s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou o programovom výbere. Teda o vyplatení nasporenej sumy.

Budúci dôchodca, v prípade, že bude mať nasporených dosť peňazí, sa sám rozhodne, od ktorej poisťovne si kúpi dôchodkový produkt. Keďže však zatiaľ centrálna banka neschválila nikomu licenciu, nie sú známe ani produkty.
Licenciu ešte nemá nikto

„Od podania žiadosti poisťovne má Národná banka šesť mesiacov na jej potvrdenie a vydanie licencie na vyplácanie anuít. Allianz­SP zatiaľ nemá pridelenú licenciu,“ konštatuje Artur Šturmankin, hovorca poisťovne, ktorá ako prvá požiadala o licenciu.

Okrem Allianz o licenciu požiadali poisťovne Union a Generali. Ďalšie sa na to podľa odpovedí nechystajú tento rok. Všetky zvažujú a vyhodnocujú situáciu.
Primálo dôchodcov robí poisťovniam problémy

Kým nebude viac ľudí, ktorí budú mať nárok na dôchodok z druhého piliera, bude to pre poisťovne ťažké.

Prečo dosiaľ len tri poisťovne požiadali o licenciu?

Všetky vyčkávajú, ako sa situácia vyvinie. Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu sa im totiž dnes ešte veľmi ťažko modelujú produkty.

Dôvodom je málo nasporených peňazí, málo sporiteľov, neistota, ako sa sporitelia rozhodnú.

„Keď mám skupinu, kde je 50­tisíc sporiteľov, tak sa to plánuje dobre, ak mám skupinu, kde ich je 200, tak sa to plánuje extrémne zle. Momentálne majú poisťovne zložitú úlohu, lebo si musia viac­menej tipnúť, koľko sa dožije ich sporiteľ. Ešte je to aj o to komplikovanejšie, že vláda zaviedla do zákona poistku – ak zomrie poberateľ anuity do siedmich rokov, tak istá časť úspor spadá do dedičstva,“ vysvetľuje Ďurana.

Katarína Ragáčová
Sme, 16.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards