2 % pre INESS

Aj vďaka vašej 2 % podpore sme v roku 2024 usilovne pracovali na mnohých projektoch, ktorými sme chceli prispieť k zlepšeniu Slovenska. Tí, ktorí nás sledujú pravidelne, vedia, že INESS je aktívny predovšetkým v oblasti i) policy analýz, advokačnej práce a prípravy odporúčaní a reformných návrhov, a ii) vzdelávaní.

(Podrobný návod, ako darovať 2 % INESS-u v roku 2024, nájdete v závere.)

2 % pre INESS

Prvá oblasť bola aj vďaka voľbám mimoriadne výživná a reagovať sme museli na širokú paletu tém. Vydali sme 22 odborných publikácií, zaznamenali sme 1 315 mediálnych výstupov a napísali presne 150 autorských komentárov na aktuálne spoločensko-ekonomické témy. Ďalším úspechom, ktorý nám robí veľkú radosť, je pokračovanie Ekonomickej olympiády pre stredné školy, do ktorej sa v jej už 7. ročníku 2023/2024 zapojilo rekordných 10 730 študentov. Tu sa špeciálne tešíme aj z rozšírenia Ekonomickej olympiády pre základné školy, v ktorej 2. ročníku sa otestovalo 6 193 žiakov z celého Slovenska. Hostili sme po prvýkrát aj medzinárodné finále Ekonomickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili najšikovnejší mladí ekonómovia zo 14 krajín. Spolupracovali sme so stovkami učiteľov, ktorí využívajú naše učebné pomôcky Cena štátu a tisíce plagátov Vesmír verejných výdavkov a prednášali sme na stredných a vysokých školách. Už druhý rok sme organizovali ďalší vzdelávací projekt - Ekonkvíz – online kvíz, v ktorom si môže ktokoľvek otestovať svoje znalosti z ekonómie a zistiť, kde má medzery a ako ich zaplniť. Zorganizovali sme taktiež druhý ročník štvordňového vzdelávacieho podujatia Ekonomický Base Camp pre najšikovnejších stredoškolákov a vysokoškolákov. V roku 2023 sme pokračovali aj v populárnych podcastoch/vlogoch Na Vŕšku, INESS na DNES a INESS do UCHA. Pravidelne pre vás pripravujeme týždenný newsletter Týždeň s INESS či mesačník Market Finesse. Už od roku 2017 v INESS na pravidelnej báze organizujeme Ekonomické reči – neformálny diskusný formát na aktuálne ekonomické témy, určený širokej verejnosti  so záujmom o ekonómiu a dianie v spoločnosti.

Rok 2023 sa niesol v znamení volieb. V INESS už od roku 2010 pravidelne hodnotíme volebné programy politických strán kandidujúcich do Národnej rady SR a inak tomu nebolo ani počas minuloročného volebného obdobia. Volebné programy sme hodnotili v piatich oblastiach, a to školstvo, verejné financie, zdravotníctvo, pôdohospodárstvo a podnikateľské prostredie.

Skúsenosť nás učí, že najväčšou hrozbou pre Slovensko sú za posledných 17 rokov jeho vlastní politici. Česť pár výnimkám. Mnohé z aktuálnych rozhodnutí ale aj tých z posledných rokov budú mať vážne dlhodobé následky na celú spoločnosť a aj ekonomickú (ne)stabilitu Slovenska. Preto pracujeme na tom, aby sme nesystémové a škodlivé (hoci dobre mienené) návrhy brzdili či celkom zastavovali, a zároveň prichádzali s návrhmi takých zmien, ktoré rozumným a efektívnym spôsobom môžu priniesť želané výsledky.

Slovensko stojí pred veľkou výzvou (a to nehovoríme len o rekordne vysokom 8-miliardovom štátnom deficite a o fakte, že každé šieste euro výdavkov mimo transferov z EÚ si musíme požičať). O to viac si vážime vašu podporu, vďaka ktorej môžeme bojovať za viac rozumu a slobody v našej spoločnosti, prispievať ku kultivácii podnikateľského prostredia, tlaku na zodpovedné hospodárenie štátu, liberálnejšiu hospodársku politiku, prinášať návrhy na toľko očakávané zlepšenie zdravotníctva, vzdelávacieho systému, podnikateľského prostredia, či adresnejšiu a solidárnejšiu sociálnu politiku.

 

Budeme vám vďační, ak svoje 2 % z dane venujete práve INESSu.

Ako na to?

  • Ak ste zamestnanec:

Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %*) dane a uveďte údaje INESS. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) s predvyplnenými údajmi INESS nájdete tu.

* Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnicky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba vo vyššie spomínanom Vyhlásení o poukázaní 2 % (3 %) dane zaškrtnúť v príslušnom poli (napravo od riadku 12). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2023.

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prípade poukázania 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2024.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2 % či 3 % práve od vás. Ako podporovateľov vás vždy budeme informovať o novinkách v našej práci.

Ak máte o to záujem, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov v Oddiele II. Údaje o prijímateľovi (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

  • Ak ste živnostník:

Vo vašom Daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (nájdete nižšie).

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba v daňovom priznaní zaškrtnúť v príslušnom poli (nad riadkom 151). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2023.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2024.
(V prípade poukázania 3 % dane spolu s vyplneným daňovým priznaním odošlite daňovému úradu aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2023.)

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2 % či 3 % práve od vás. Ako podporovateľov vás vždy budeme informovať o novinkách v našej práci.

Ak máte o to záujem, zaškrtnite v Oddiele XII. na konci časti Údaje o prijímateľovi príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov  (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

  • Ak konáte v mene firmy:

V Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (viď nižšie).

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2024.
 

  • Ak dane za minulý rok neplatíte:

Povedzte o možnosti podporiť INESS svojim priateľom a známym.

 

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

IČO: 30798442

 

Ak by ste sa potrebovali čokoľvek opýtať alebo si pri vypĺňaní overiť, pokojne nás kontaktuje e-mailom na iness@iness.sk alebo telefonicky na čísle 02/5441 0945.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards