Ekonomický base camp 2022

INESS organizoval 13. – 16. októbra 2022 prvý ročník Ekonomického base campu (EBC). 4-dňového vzdelávacieho seminára, zameraného na témy, ktoré aktuálne hýbu ekonomickým svetom, sa zúčastnilo 33 študentov stredných a vysokých škôl v penzióne Maxim v Bojniciach.
 

Ekonomický base camp 2022

Prvý deň seminára v podvečer na účastníkov čakalo privítanie od Moniky Budzák z INESS, vzájomné zoznamovanie a kvíz, ktorého súčasťou boli vážne aj menej vážne ekonomické otázky. Účastníci súťažili v tímoch a najlepší tím si odniesol balíček s rôznymi dobrotami.

Druhý deň Ekonomického base campu niektorí účastníci rozbehli ranným spoločným behom po bojnických lesoch. Po raňajkách už nasledovala prvá prednáška o Cene štátu. Vesmír slovenských verejných výdavkov predstavili Radovan Ďurana a Juraj Fukatsch z INESS. V diskusii sa študenti mohli oboznámiť napríklad s tým, koľko stojí prevádzka železníc, vzdelanie jedného vysokoškoláka či koľko platí v priemere jeden Slovák či Slovenka za štátne služby. 

Druhý blok patril externému hosťovi – Marekovi Hudíkovi, prodekanovi na Podniko-hospodářskej fakulte VŠE v Prahe. Svoju prvú prednášku nazval „Svet podľa dopytu a ponuky“ a okrem iného vysvetlil napríklad aj to, prečo bolo v roku 2021 ťažké a drahé kúpiť si auto. 

Martin Vlachynský z INESS mal prvú popoludňajšiu prednášku, v ktorej účastníkom vysvetlil, ako funguje slovenské zdravotníctvo. Venoval sa rozdeleniu financií ale aj filozofickému pozadiu verejného zdravotníctva. Nechýbalo ani porovnanie so zdravotníctvom v USA, ktoré je v Európe často označované ako „trhové“, avšak opak je pravdou. 

Ako sa vyvíjali dnešné peniaze? Prečo sú ľudia tak fascinovaní blýskajúcimi sa kovmi a ako to viedlo k dnešnej podobe peňazí? Tomu sa venoval Juraj Karpiš z INESS, ktorý hovoril o evolúcii vo svete peňazí. 

Druhý deň na EBC zakončil Marek Hudík so svojou druhou prednáškou, keď hovoril o tom, ako súvisí teória hier s trhovými rozhodnutiami, aké hry s nami hrajú vlády či centrálne banky a ako toto všetko môžeme využiť v našom každodennom rozhodovaní.

Aj tretí deň EBC bol nabitý množstvom tém a aktivít. Juraj Karpiš sa ponoril hlbšie do témy inflácie a vysvetlil ako inflačná ilúzia vyvolá v ľuďoch presvedčenie, že sú bohatší – hoci nie sú, keďže vznikli len nové peniaze, no nie nové statky a služby v ekonomike. 

Marek Hudík vo svojej tretej prednáške na EBC diskutoval so študentmi o tom, čo znamená myslieť ako ekonóm. Uvádzal príklady, kedy môže ekonomické zmýšľanie pomôcť nájsť príčiny problémov ako je kriminalita či zlé ovzdušie, čím sa dostáva spoločnosť bližšie k ich riešeniam. 

Popoludní sa študenti rozprávali o investovaní s Jurajom Karpišom. Lektor hovoril nielen o investíciách do akcií, nehnuteľností či zlata, ale aj o tom, ako hľadať čo najlepšie investovanie do seba. Podľa Juraja by mali mladí ľudia pri investovaní do seba hľadať 3 veci: v čom sú dobrí, čo ich baví a čo pomáha druhým. 

Radovan Ďurana vo svojej druhej prednáške na EBC previedol účastníkov celým svetom slovenského sociálneho systému. Odkrýval mýty o výške dávky v hmotnej núdzi, o jej poberateľoch či adresnosti dávok. Na záver ukázal študentom, ako sa podľa súčasných pravidiel počíta dôchodok. 

Vyvrcholením celého dňa bola prezentácia skupinového projektu, kedy každá z piatich študentských skupín predstavila svoj plán ako prepracovať, zoškrtať a zefektívniť rozpočet jedného z ministerstiev. Súperili reformátori ministerstva pôdohospodárstva, dopravy, školstva, práce a zdravotníctva. Porota sa zhodla, že každý z projektov bol prepracovaný a tímy prekvapili šikovnosťou. Bolo však treba vybrať víťaza, a tým sa stal tím pre ministerstvo práce. 

Doobedie štvrtého dňa na EBC patrilo ešte poslednej z prednášok, ktorú viedol Róbert Chovanculiak z INESS. S účastníkmi diskutoval o školstve, predovšetkým o tom, ako dať priestor pre vznik, testovanie a zdokonaľovanie rôznych vzdelávacích prístupov. Na záver študentom poradil niekoľko techník, ako sa môžu učiť efektívnejšie. 

Nasledoval spoločný obed a záverečný ceremoniál. Richard Ďurana, riaditeľ INESS a Monika Budzák každému študentovi a študentke odovzdali certifikát. Absolventi EBC si v závere pochvaľovali nielen program, ale aj uvoľnenú atmosféru, ktorá počas celého podujatia panovala. Okrem vedomostí si tak mnohí odnášajú aj zážitky a nové kontakty. V INESS veríme, že o mnohých z nich ešte budeme počuť. 

Podujatie podporila Nadácia Tatra banky a Republiková únia zamestnávateľov, ktorým týmto srdečne ďakujeme. 


 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards