Nová publikácia o inovatívnych úhradách liekov

Existujú nové a účinné lieky, o ktorých ľudia vedia a chcú ich, avšak nachádzanie zdrojov na ich úhradu sa stáva čoraz náročnejším. Relevantnou sa tak stáva diskusia o nových spôsoboch platby za tieto nové lieky. V hradení liekov a terapií sa postupne objavujú nové teoretické prístupy, ktoré sa postupne prenášajú aj do praxe.

Nová publikácia o inovatívnych úhradách liekov

Nová publikácia z dielne INESS predstavuje inovatívne spôsoby úhrad liekov – ale aj problémy, spojené s týmito konceptami.

Technologický pokrok nám priniesol mnoho dobrého, vrátane liekov na liečbu čoraz väčšieho počtu chorôb. Mnoho z týchto nových liekov však prichádza s vysokou cenovkou, ktorá predstavuje výraznú záťaž či už pre rozpočet jednotlivca, alebo štátu. V kombinácii so starnutím populácie a zvyšovaním požiadaviek pacientov vytvárajú inovatívne lieky potrebu prísť s novými spôsobmi platieb.

Tradičný “supermarektový” model platby za lieky sa v mnohých prípadoch ukazuje ako nedostatočný. V texte Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie predstavujeme niekoľko inovatívnych prístupov k uhrádzaniu nákladov na lieky. Okrem postupne sa šíriacich Managed Entry Agreements sú to aj paradigmaticky nové modely – splátkové (amortizačné) modely, All you can treat („Netflix“) model, bounty (odmeňovací) model, crowdsourcing, či „beyond the pill“ prístup.

Všetky tieto prístupy si už zažili svoju premiéru v reálnom svete, no na široké uplatnenie čelia viacerým prekážkam. Okrem technologických výziev spojených s dátami a metodológiou posudzovania hodnoty, ktorú liek prináša, ide aj o politickú vôľu prijímať rozhodnutia, ktoré možno nebudú populárne z krátkodobého hľadiska, avšak sú nevyhnutné pre dlhodobú udržateľnosť liekovej politiky.

Publikácia Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie je dostupná ako PDF tu.

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards