Financovanie efektívne nebude, ale...

Zdravotnícke noviny uverejnili komentár analytika Martina Vlachynského k financovaniu zdravotníctva. 3.2.2022

Financovanie efektívne nebude, ale...

Martin Vlachynský, INESS:

„Množstvo zdrojov v komerčnom sektore je dané záujmom zákazníkov o produkt a záujmom investorov o podiel na jeho výrobe. Ak sa zvýši dopyt po produkcii, zákazníci presmerujú časť inej spotreby a tým aj zdrojov. Podobne investori presmerujú časť kapitálu do činnosti, kde očakávajú dodatočný výnos. Ak výrobcovia nestíhajú, nárast ceny zabezpečí dodatočné zdroje, ako aj prehodnotenie priorít zákazníkov. Finančné plánovanie prebieha na úrovni jednotlivých aktérov, no nie centrálne. Podobne ako v biologickej evolúcii, aj tu prebieha množstvo „mutácií“ v podobe nových investičných projektov, ktoré dostávajú spätnú väzbu z prostredia v podobe (ne)záujmu zákazníkov a investorov. Niektoré sa stanú slepou uličkou a skrachujú, no v celkovej sume úspešné zmeny prevažujú neúspešné a posúvajú systém vpred. O tom, koľko bude peňazí v sektore, prebieha neustále hlasovanie v podobe vyťahovania alebo sťahovania eur jednotlivými aktérmi.“

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards