Agenda prístupu tretích strán na platformy má nedostatky

Dnes24.sk uverejnili vyjadrenie Róberta Chovanculiaka k prístupu tretích strán na platformy. 24.01.2022

Agenda prístupu tretích strán na platformy má nedostatky

Róbert Chovanculiak, INESS, tvrdí, že princípy otvorenej a spravodlivej konkurencie nie sú a priori optimálne podmienky pre fungovanie v rámci každej internetovej platformy. Naopak, princípy otvorenej a spravodlivej konkurencie je potrebné dodržiavať medzi rôznymi platformami.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards