Rodičovský bonus: Krajniak má peniaze, ale podporu nie

Pravda uverejnila vyjadrenie Radovana Ďuranu k rodičovskému bonusu. 12.01.2022

Rodičovský bonus: Krajniak má peniaze, ale podporu nie

„Keď sa predstaví zdroj financovania, tak nová dávka zrazu znamená ,zodpovedné' hospodárenie. Je to omyl. Všetky zdroje, ktoré uviedol minister Krajniak, ale aj minister Matovič pri jeho balíčku, by mohli a mali byť použité na znižovanie deficitu. Päť miliárd eur na tento rok je obrovská sekera, pričom súčasná vláda nevie, ako sa s ňou vysporiada," uviedol Radovan Ďurana, INESS.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards