MŠVVAŠ sa podarilo vyhrať niekoľko menších novelizačných bojov

Portál dnes24 uverejnil vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k reforme školstva. 2.1.2022

MŠVVAŠ sa podarilo vyhrať niekoľko menších novelizačných bojov

"Na nižších stupňoch vzdelávania sa podarilo viacero pozitívnych zmien ako zrovnoprávnenie financovania súkromných a verejných škôlok či jazykových škôl, zníženie pedagogických požiadaviek na riaditeľov škôl, vytvorenie katalógu inovačných programov, zavedenie možnosti, aby školy mohli vytvárať "klastre" a učitelia slovne hodnotiť žiakov," vymenoval Róbert Chovanculiak. 

"A pritom existuje množstvo inšpirácií zo zahraničia, ako vniesť nový vietor do stagnujúceho školského systému," poznamenal. Napríklad ide podľa neho o zavedenie možnosti zakladať autonómne, slobodné školy, "ktoré nepodliehajú regulačno-byrokratickej kazajke a môžu sa v nich angažovať aktívni a inovatívni učitelia a riaditelia," dodal.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards