Market Finesse 1/2022

S príchodom nového roka sa začína objavovať svetlo na konci pandemického tunela. To je výborná správa. Ešte lepšia bude, ak sa politici z končiacej pandémie poučia, pretože chýb sa spravilo neúrekom. Férovo treba dodať, že nielen na Slovensku. Aby tieto chyby neopakovali, napísali sme pre nich niečo ako pandemický manuál: knihu Dedičstvo koronakrízy - Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu, ktorú si stovky z vás našli pod vianočným stromčekom. Ten, kto to nestihol, si knihu môže objednať na našej stránke alebo pohľadať v regáloch svojho obľúbeného kníhkupectva. Ozaj, prečo sa tomu nehovorí kníhpredajňa?

Market Finesse 1/2022

V posledných týždňoch dochádza k čoraz frekventovanejšiemu používaniu slova inflácia. Ten, kto ho nepostrehol v médiách, ho zažíva pri každom otvorení peňaženky. Skratkovitým a chybným vysvetlením príčin inflácie zvykne byť pandémia, prírodné katastrofy, výpadky v spracovateľsko-dodávateľskom reťazci či jednoducho nedostatok niektorých tovarov a komodít. O tom, že hlavné príčiny treba hľadať inde, píšeme v aktuálnej publikácii Drahý nový rok - Čo znamená súčasná inflácia pre blízku budúcnosť. Dozviete sa v nej tiež, že rast cien sa v tomto momente nedá zastaviť. Rastúce ceny sú obrazom udalostí, ktoré sa už stali alebo práve prebiehajú. Dôležité v tomto momente bude, aby si politici dokázali sedieť na rukách. Oveľa väčšie problémy ako rastúce ceny totiž vždy spôsobujú politické opatrenia, ktoré im v tom majú zabrániť. V publikácii nájdete nielen ich zoznam, ale aj naše navrhované opatrenia, ktorými môže aj slovenská vláda aspoň čiastočne mitigovať súčasný inflačný problém. V čísle nájdete ďalšie texty venujúce sa nielen samotnej inflácii, ale napríklad aj (ne)schopnosti ekonómov predpovedať ju.

V Európskom parlamente aktuálne prebiehajú diskusie a hlasovania o novom balíku regulácií s názvom Digital Markets Act (DMA). V minulom Market Finesse sme vám predstavili našu decembrovú publikáciu s názvom Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama, v ktorej sme na základe množstva teoretických ale aj empirických ekonomických argumentov kritizovali snahy legislatívcov regulovať cielenú reklamu. Tento týždeň sme zverejnili ďalšiu štúdiu, ktorá reaguje na niektoré navrhované dodatky k DMA týkajúce sa tzv. fair access a vertikálnej integrácie. Tie majú obmedzovať pravidlá, ktoré si môžu platformy stanovovať pre ostatných obchodníkov, ktorí ich využívajú, majú tiež obmedzovať „balíkovanie“ a zvýhodňovanie vlastných služieb platforiem a obmedzovať využívanie interných dát samotnými platformami. Našu teoretickú a empirickú kritiku nielen samotných navrhovaných „riešení“, ale predovšetkým nepochopenia fungovania platforiem zo strany predkladateľov návrhov novej regulácie, si môžete prečítať v publikácii On the European Union’s Digital Markets Act, “Fair Access”, and Vertical Integration. Podobne ako pri inflačnej publikácii, aj k tejto sme pripravili sériu článkov, ktoré si môžete v tomto čísle prečítať.

V tomto vydaní nájdete už tradične aj viacero textov venujúcich sa zdravotníctvu, energetike, cene zamestnanca, daniam a reguláciám, ale ako editor si dnes dovolím jedno odporúčanie: ak by ste si mali prečítať len jeden text z celého čísla, nech je to text Ešte to nám chýbalo o tom, aký úlet vie skrsnúť v hlavách ministerských úradníkov. Monty Python by to lepšie nevymysleli. 

Ak čítate tieto riadky, určite viete, že INESS je nezisková organizácia, ktorej činnosť je financovaná aj 2 % dane z príjmu. Zanedlho príde čas rozhodnúť sa, kam časť svojich zaplatených daní nasmerujete. My budeme veľmi radi, ak si vyberiete INESS a aby sme vám rozhodovanie uľahčili, hneď pod Editorialom nájdete zoznám aktivít, ktoré sme aj vďaka vašej podpore dokázali zrealizovať v uplynulom roku.

Ďakujem vám a prajem vám príjemné a inšpiratívne čítanie, 

Richard Ďurana

Decembrový Market Finesse si v PDF môžete prečítať TU.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards