Tlačová správa: Analýza INESS k DMA

Minulý rok prišla Európska komisia s návrhmi na reguláciu digitálnych služieb v podobe Zákona o digitálnych trhoch (Digital Markets Act), ktorý má potenciál výrazne zmeniť fungovanie internetu v EÚ. Preto sa tejto téme venujeme obšírnejšie a viac do hĺbky hneď v dvoch analýzach. 

Tlačová správa: Analýza INESS k DMA

Našou prvou analytickou reakciou bola štúdia s názvom: Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch (verzia v anglickom jazyku je dostupná na TU). V nej sme sa venovali všeobecným východiskám, z ktorých regulácia vychádza, a na troch prípadových štúdiách sme poukázali na jej nedostatky a potenciálne nezamýšľané dôsledky. 

V najnovšej štúdii s názvom: Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama (verzia v anglickom jazyku je dostupná TU) sa podrobnejšie venujeme jednej konkrétnej oblasti navrhovanej regulácie. Konkrétne ide o oblasť online cielenej reklamy, ktorá hrá v dnešnej podobe internetu kľúčovú úlohu. 

V našej štúdii ukazujeme, ako dodatky a návrhy niektorých Europoslancov k DMA na výraznejšie obmedzenie alebo priamo zakázanie cielenej online reklamy môžu priniesť vážne negatívne dôsledky viacerým sektorom ekonomiky a spoločnosti. 

Konkrétne sa zameriavame na analýzu negatívnych dopadov na malé a stredné podniky, spotrebiteľov, vydavateľov a občiansku spoločnosť a kultúru. Všetky tieto sektory by negatívne pocítili zhoršenie efektivity online reklamy, čo by im spôsobilo nižšie príjmy, vyššie náklady na informovanie sa, nižšie príjmy z tvorby a distribúcie obsahu a v neposlednom rade by takáto regulácia zásadne znížila dosah občianskych aktivít a neziskových organizácií na verejnosti, a tak významne sťažila ich činnosť. Súčasťou štúdie sú aj vyjadrenia troch expertov z praxe. 

Celú štúdiu si môžete prečítať TU, resp. v anglickom jazyku TU
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards