Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama

Minulý rok prišla Európska komisia s dvomi návrhmi na reguláciu digitálnych služieb v podobe Zákona o digitálnych trhoch a Zákona o digitálnych službách (Digital Markets Act a Digital Services Act).

Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama

Všeobecnú ekonomickú analýzu prvej menovanej regulácie sme publikovali v policy štúdii pod názvom: Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch , resp. v anglickej verzii Economic analysis of Digital Markets Act. Momentálne prechádzajú tieto dva zákony legislatívnym procesom v rámci Európskeho parlamentu. Súčasťou tohto procesu je aj úprava a vytváranie dodatkov k pôvodnému návrhu, ktorý pripravila Európska komisia. Táto analýza sa bude venovať jednému aspektu z celej plejády zmien, ktoré navrhujú poslanci Európskeho parlamentu - konkrétne ide o zmeny v oblasti fungovania cielenej online reklamy. 

V súčasnosti (zima, 2021) prebieha intenzívna diskusia medzi tvorcami EÚ politík a europoslancami o finálnej podobe regulácií týkajúcich sa cielenej online reklamy v rámci DMA a DSA. Časť tvorcov politík preferuje úplný zákaz cielených online reklám, iná časť ich výrazne zregulovanie a obmedzenie možnosti ich využívania (napr. prehnanými požiadavkami na zverejňovanie detailov kampaní alebo zavedením Opt-out módu). 

Táto štúdia s názvom: Ekonomická analýza vybraných dodatkov k DMA: cielená online reklama sa preto zameria na analýzu významu cielených online reklám v rôznych oblastiach hospodárstva a spoločenského života. A z toho vyplývajúce negatívne dopady ich obmedzovania alebo úplného zrušenia.

Prečitať si ju môžete TU.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards