Poznáme víťazov 4. ročníka Ekonomickej olympiády

Aj napriek nepriaznivej situácii vyvolanej pandémiou COVID-19 a pandemickým obmedzeniam sa tento rok uskutočnil štvrtý ročník Ekonomickej olympiády, prvej komplexnej celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Tento rok sa do nej zapojil rekordný počet stredoškolákov z celého Slovenska.

Poznáme víťazov 4. ročníka Ekonomickej olympiády

V priestoroch hotela Devín v Bratislave sa v stredu, 23. júna 2021 konalo celoslovenské finále štvrtého ročníka olympiády. Projekt, ktorý umožňuje stredoškolákom porovnať si úroveň svojej ekonomickej a finančnej gramotnosti, organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).
 

Finalisti Ekonomickej olympiády 2020/2021

O postup do finále sa na začiatku uchádzalo 8 500 talentovaných stredoškolákov. V porovnaní s minulým rokom sa celkový počet zúčastnených zvýšil o 2 000 študentov. Finálovému kolu predchádzalo úspešné absolvovanie vstupného školského kola, z ktorého sa do krajského kola kvalifikovalo 349 súťažiacich. Tohtoročné krajské testovanie sa výnimočne prenieslo do virtuálneho sveta. O to príjemnejšie bolo osobné stretnutie top 50 súťažiacich v celoslovenskom finále, ktorí preukázali najlepší prehľad a analytické myslenie.  
 
Prvou časťou celoslovenského finále bol 60-minútový test zameraný na aktuálne ekonomické problémy, ktoré vplývajú na náš každodenný život. Súťažiaci analyzovali ponuku a dopyt na trhu krátkodobého a dlhodobého ubytovania počas pandémie, riziká súčasného dôchodkového systému na Slovensku a ich možné riešenia či nominálne výnosy a riziká investícií do nehnuteľnosti a podielového fondu. Desiatka najlepších študentov postúpila do ústneho kola, v ktorom svoje vedomosti obhajovali a argumentovali pred odbornou porotou. Jej členmi boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: Richard Kališ (Ekonomická univerzita v Bratislave), Miriama Letovanec (ekonomická analytička), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Martin Vlachynský (INESS) a Martin Šuster (Národná banka Slovenska).

 


Top 10 finalistov po vyhodnotení 

Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Monika Budzák: „Súťažiaci v Ekonomickej olympiáde napriek mladému veku ukázali výnimočné ekonomické vedomosti a kritické myslenie. Sme radi, že odozvy na súťaž sú priaznivé a aj vďaka našej súťaži dokážeme motivovať mladých ľudí k ďalšiemu štúdiu ekonómie.“
 
Celoslovenské finále bolo sprevádzané zaujímavým programom vo forme prednášok a diskusií na rôzne aktuálne ekonomické témy. Pre pedagógov bola pripravená prednáška analytika INESS Radovana Ďuranu: „Dane, deficity a vaše platy po korone“. Poobedňajší program tvorila prednáška Juraja Karpiša, autora bestsellera „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. V prednáške „Ako sporiť a investovať na strednej?“ predstavil spôsoby, ktorými môže človek v mladom veku efektívne začať šetriť a investovať.

Po záverečnom hodnotení porota určila výsledné poradie všetkých desiatich finalistov Ekonomickej olympiády. Tretie miesto zaujal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, druhé miesto získal Matej Sova zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave a absolútnym víťazom štvrtého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Daniel Baňár z Gymnázia Nové Zámky. Súťažiacim gratulovali organizátori, partneri projektu a členovia odbornej komisie. Vďaka sponzorom sa najúspešnejšia trojica finalistov môže tešiť z hodnotných cien ako je čítačka elektronických kníh, mobilný telefón a notebook.

Prví traja výhercovia Ekonomickej olympiády (zľava): Matej Sova (2.miesto), Daniel Baňár (1. miesto) a Šimon Pekár (3. miesto). 
 

„Ekonómia na našej škole nie je až taká dobrá, tento úspech je zásluha mojej pani profesorky, ktorá sa nám venuje a pripravuje nás. A vlastne ma ani neučí, máme s ňou krúžok, čiže toto je aj jej zásluha, a samozrejme ja aj spolu s priateľkou sa snažíme vo svojom voľnom čase študovať ekonómiu, keďže nás to veľmi baví.“ - odkázal víťaz tohtoročnej Ekonomickej olympiády Daniel Baňár.
 
„Ekonomická olympiáda mi dala super zážitok a možnosť testovať svoj posun. Zároveň som strašne vďačný a rád za obsah, ktorý INESS tvorí.“ -  vyjadril sa ďalší zo súťažiacich v dotazníku.
 
Ako aj po minulé roky, tak aj tento rok ukázal, že na Slovensku máme obrovské množstvo mladých ekonomických talentov, o ktorých budeme v budúcnosti ešte veľa počuť. Pevne veríme, že aj budúci rok Ekonomická olympiáda vzbudí záujem u tisícok mladých Slovákov a Sloveniek.

Ekonomickú olympiádu by sme nemohli organizovať bez podpory našich partnerov, ktorým srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Nadácia EPH, Martinus, Nexteria, Startitup, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, UNIZA, Fakulta Manažmentu PU, Ekonomická fakulta, TUKE a CEVRO Institut.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards