Nedostatok zdravotníckych pracovníkov

Týždenníku .týždeň odpovedal analytik Martin Vlachynský na tri otázky o nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Tu nájdete jeho odpovede v plnom znení.

Nedostatok zdravotníckych pracovníkov

Ako by sme mali riešiť alebo riešime problém nedostatku zdravotného personálu (lekárov, sestier a iného zdravotného personálu).

MV: Zázračné riešenie neexistuje a nezázračné riešenia sú očividné. Motivovať univerzity k vyššiemu náboru slovenských študentov (hoci ani zásoba talentu v populácii stredoškolákov nie je nekonečná), zlepšiť možnosť profesného rastu medikov uvoľniť byrokraciu pre zdravotníkov z tretích krajín, vrátane ázijských (kým Češi majú v zdravotníctve Projekt Ukrajina, u nás ukrajinské sestry robia upratovačky), ďalej zvyšovať mzdy najmä nelekárskych pracovníkov (sanitárov, ošetrovateľov, do istej miery aj sestier). No hneď teraz si treba otvorene priznať základný fakt: aj keby sme hneď všetko vyššie spomenuté spravili, nožnice medzi dopytom a ponukou zdravotníkov sa budú ďalej významne roztvárať. Preto treba hľadať aj spôsoby, ako zvýšiť produktivitu existujúcich zdravotníkov a naplniť dopyt pacientov iným spôsobom. To znamená zauditovať mieru byrokracie, s ktorou zdravotníci strácajú čas, upraviť kompetencie tak, aby špičkoví odborníci robili špičkové výkony a nestrácali čas inými a experimentovať s formálnymi hranicami kompetencií medzi jednotlivými profesiami. Ľudovo povedané, je lepšie, keď ma ošetrí sestra so stredoškolským vzdelaním, ako žiadna sestra. Úplne kľúčové ale bude nastaviť systém tak, aby v ňom boli zabudované motivácie aj pre pacientov. Najlepším riešením totiž je, ak pacient svojim správaním bude potrebe zákroku predchádzať. Inak bude dopyt po zdravotníckych službách nekontrolovateľne rásť. To znamená aj zodpovedať si otázku, aká veľká časť zdravotníckych služieb má byť na solidárnom princípe a aká časť na spotrebiteľskom.

Existuje akákoľvek štátna či súkromná stratégia ako pritiahnuť expatov späť na Slovensko alebo ako prilákať zdravotnícky personál na Slovensko?

MV: Zdravotníci budú na Slovensko chodiť, ak budú vidieť slušné prostredie materiálne aj ľudsky, v ktorom sa môžu rozvíjať, kde bude kombinácia odovzdávania skúseností starších s dostatočnou mierou autonómie mladších. Bohužiaľ, nemalá časť slovenského zdravotníctva funguje na byrokratických princípoch. Vidíme to napríklad na pravidelných výmenách vedenia štátnych nemocníc po voľbách. Zaujímavým experimentom v tomto smere bude spustenie súkromnej nemocnice Bory.

Hrozí akútne zrútenie sa systému poskytovania zdravotnej starostlivosti pre vysoký vek (dôchodkový vek)?

MV: Zdravotníctvo dokáže fungovať aj na frontovej línií. Je to však spojené s poklesom kvality. Formálne bude zdravotníctvo fungovať ďalej, ale predĺžia sa čakacie doby, skráti sa čas, ktorý zdravotník môže venovať pacientovi a podobne. Postupne sa tu môže vyvinúť dvojkoľajný systém - plne komerčné zdravotnícke služby dostupné pre ľudí zo strednej a vyššej vrstvy a pre ľudí bez chronických a vážnych problémov a potom rýchlo upadajúce štátne zdravotníctvo, ktorého zajatcami budú nízkopríjmoví a ľudia s vážnymi problémami. Preto je na čase prestať sa hrať na plne socializované solidárne zdravotníctvo v štýle "všetko všetkým a zadarmo", ale začať sa zameriavať na katastrofické zdravotné situácie, teda také, kedy pacienti čelia dlhodobým problémom, ktoré sú nielen zdravotné, ale následne generujú aj sociálne problémy.

.týždeň, 27.6.2021

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards