Päť ekonómov hodnotí Krajniakove nápady na zmeny v dôchodkoch

Radovan Ďurana sa pre Denník E vyjadril k zmenám dôchodkového systému. 09. 09. 2020.

Päť ekonómov hodnotí Krajniakove nápady na zmeny v dôchodkoch

Radovan Ďurana, ekonóm INESS

V Českej republike to bolo minulý rok 35 rokov, 40 je teda viac.

Nezodpovedané otázky: Ako to bude s nárokom na minimálny dôchodok? Bude môcť človek po 30 rokoch žiadať o dôchodok, alebo bude stanovený vek odchodu do dôchodku? Táto kľúčová premenná pre dôchodkový systém nebola verejnosti prezentovaná.

Môžeme sa len domnievať, že stredoškolák, ktorý nastúpi v 19 rokoch, bude môcť ísť do dôchodku v 59 rokoch. Prípadne vysokoškolák, ktorý začne pracovať 24-ročný, bude môcť ísť do dôchodku v 64 rokoch. Ale to by kopírovalo súčasný strop a veľa toho by sa nezmenilo. A tak vzniká otázka, či 40 rokov bude nárok na predčasný dôchodok alebo plný starobný dôchodok.

Komentovať tento návrh je predčasné, pretože nás zaujíma výsledná bilancia. Keď Rada pre rozpočtovú zodpovednosť z modelu SLOPEM vytiahne dopady, budeme múdrejší.

Asignácia sociálnych odvodov v systéme, ktorý bude deficitný aj po prijatí reforiem, sa javí ako nerozumné opatrenie. Rodina s dvomi deťmi už dnes dostáva viac ako 55 000 eur za prvých 5 rokov, návrh s asignáciou odvodov je pokračovaním tohto stavu. Ak má ministerstvo starosť o výšku dôchodkov dôchodcov, malo by sa zamyslieť nad prekážkami v zamestnávaní žien, či zvýšením vymeriavacieho základu pre ženy, ktoré z dôvodu rodičovstva nepracujú.

Ťažko sa hľadá dôvod napríklad pre situáciu, aby nadpriemerne zarábajúce deti zvyšovali dôchodok rodičom, ktorí poberajú nadpriemerný dôchodok. Chýbajúce zdroje bude potrebné získať inde - a to bude znížením výdavkov, alebo opäť len zdanením. Každý takýto návrh obmedzuje dostupné zdroje na ostatné priority sociálnej politiky. Hrozí, že z dôvodu rôznych logických a praktických obmedzení nakoniec vznikne systém, ktorý bude zložitejší ako výpočet 14. platu.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards