Za peniaze do zdravia dostávajú Slováci málo

RTVS uverejnila reportáž o Indexe Zdravie za peniaze. 30. 08. 2020.

Za peniaze do zdravia dostávajú Slováci málo

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovensko si umiestnenie na chvoste v hodnotení zdravia za peniaze po roku zopakovalo, hoci s miernym zlepšením z dvadsiateho štvrtého na dvadsiate prvé miesto. Analytici z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz sa pozreli na dvadsaťpäť európskych krajín. Hodnotili ich podľa vynaložených peňazí do zdravotníctva a dosiahnutých výsledkov. Nemusí to teda automaticky znamenať kvalitu starostlivosti. Ako prvý skončil Island a posledné, to je zaujímavé, Švajčiarsko. Slovensko je na tom dobre iba v jednom z ukazovateľov.“

Petra Pupalová, redaktorka: „Slovenské zdravotníctvo dáva na jedného obyvateľa ročne viac ako tisíc eur. Napriek tomu výsledky v oblasti zdravia máme štvrté najhoršie spomedzi dvadsiatich piatich európskych krajín.“

Martin Vlachynský, analytik INESS: „Toto hodnotenie nám hovorí o tom, že tá kvalita zdravia, ktorú máme na Slovensku, by mohla byť vyššia aj s tými peniazmi, s tými nákladmi, ktoré do zdravotníctva štát, respektíve poistenci dávajú.“

Petra Pupalová: „Aj keď sme sa najlepšie popasovali s pandémiou koronavírusu, čo sa týka úmrtí, až v piatich z dvadsiatich troch ukazovateľov zdravia sme mali najhoršie výsledky.“

Katarína Barteková, stážistka INESS, spracovateľka dát: „Najhoršie sme v preventabilných ochoreniach na tom, v tých úmrtnostiach na rôzne infarkty, taktiež sme mali veľmi nízke počty sociálnych a zdravotných pracovníkov.“

Petra Pupalová: „Podľa inštitútu by sa malo slovenské zdravotníctvo zamerať na starostlivosť o chronických pacientov či marginalizované skupiny a rovnako kvalitu vzdelania na lekárskych fakultách. Rezort zdravotníctva plánuje zlepšiť stav zdravotníctva systematicky. V programovom vyhlásení uviedlo ministerstvo svoje priority.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „Spomeniem napríklad že plánujeme reformu ambulantnej starostlivosti tak, aby pacienti mali dostupnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch tam, kde je aj teraz možno trošku problém. Chceme v budúcnosti pracovať aj na reforme nemocničnej siete. Pracujeme už aj aktívne na reforme liekovej politiky.“

Petra Pupalová: „Na prvom mieste v rebríčku je Island, no napríklad na štvrtom sa umiestnilo s nami ekonomicky porovnateľné Poľsko.“

Martin Vlachynský: „Ako pacient, ak by som si mal vybrať medzi Švajčiarskom a poľským zdravotným systémom, tak idem sa samozrejme radšej liečiť do Švajčiarska. Ale z pohľadu finančných možností tej krajiny, tak sú schopní nakupovať alebo prevádzkovať ten systém s veľmi málo peniazmi, čo ich vynieslo na to štvrté miesto.“

Petra Pupalová: „Švajčiarsko si oproti vlaňajšku pohoršilo a ocitlo sa na úplnom chvoste rebríčka. Je to preto, lebo kvalitu majú zaplatenú veľmi vysokými výdavkami.“

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards