Slovenské zdravotníctvo v hodnotení skončilo na chvoste spomedzi 25 krajín

Info.sk uverejnilo článok o indexe Zdravie za peniaze z dieľne INESS. 24. 08. 2020.

Slovenské zdravotníctvo v hodnotení skončilo na chvoste spomedzi 25 krajín

V porovnaní s minulým rokom sme si mierne mierne polepšili.

Slovenské zdravotníctvo skončilo v hodnotení Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) spomedzi 25 hodnotených krajín na chvoste, konkrétne na 21. mieste. Výsledky indexu Zdravie za peniaze pre rok 2020 prezentoval v pondelok na tlačovej konferencii analytik INESS Martin Vlachynský.

Na prvých piatich pozíciách sa v hodnotení efektivity Index Zdravie za peniaze 2020 stal lídrom Island, nasledovaný Talianskom, Španielskom, Poľskom a Estónskom. V absolútnom hodnotení skončilo Slovensko na 23. mieste. Vlachynský zdôvodnil umiestnenie Slovenska v rebríčku relatívnymi nákladmi na zdravotnú starostlivosť, marginalizovanými komunitami, nekvalitnými dátami, starostlivosťou o dlhodobo chorých či kvalitou univerzít.

Rebríček hodnotil celkovo 25 európskych štátov. Analytici sledovali 23 ukazovateľov, napríklad očakávanú dĺžku života, úmrtnosť matiek, spotrebu antibiotík, počet úmrtí na rakovinu, počet zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, či počet úmrtí na ochorenie COVID-19 na milión obyvateľov, úmrtnosť na ischemickú mozgovú príhodu, výskyt osýpok či priemernú dĺžku pobytu v nemocnici.

Analytici rovnako vypracovali aj odporúčania, ktoré by pozíciu Slovenska mohli zlepšiť. Odporúčajú vyhodnocovať dáta a navrhnúť opatrenia na zníženie novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti, a to najmä u marginalizovaných skupín. Ďalej vidia riešenie v predchádzaní hospitalizácie pacientov s chronickými ochoreniami, najmä hypertenziou a diabetom, v lepšom nastavení motivácií pre lekárov, ale aj v zvýšení motivácie populácie o aktívnu prevenciu. Zároveň odporúča posilniť úlohu výskumu na lekárskych fakultách, prísne sledovať hodnotu za peniaze vrátane liekovej politiky, oslabiť mechanizmy, ktoré neviažu zdroje s kvalitou, napríklad automatickú valorizáciu miezd, ďalej umožniť nákupcom zdravotnej starostlivosti – zdravotným poisťovniam - diferencovať platby na základe kvality poskytovaných služieb. Význam vidia aj v zlepšení starostlivosti o dlhodobých pacientov.

Celý článok si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards