Za a proti rekreačným poukazom

Martin Vlachynský sa pre Trend vyjadril k rekreačným poukazom. 16. 07. 2020.

Za a proti rekreačným poukazom

Martin Vlachynský, analytik INESS

Zavedenie rekreačných poukazov spôsobilo skokový nárast v osobných nákladoch zamestnávateľov. Poukazy vytvorili umelú hranicu (49 verzus 50 zamestnancov), keď prijatie jediného zamestnanca znamená výrazný nárast celkových nákladov. Prijatím päťdesiateho zamestnanca musí zamestnávateľ okrem jeho mzdy zaplatiť 13 750 eur ročne na rekreačné poukazy. Rekreačné poukazy súčasne nútia zamestnancov časť odmeny za prácu minúť za konkrétny typ statku, čím ich oberajú o možnosť rozhodnúť sa slobodne.

Poukazy sú precedensom, otvárajú priestor na ďalší lobing – o športových a kultúrnych poukazoch sa už hovorilo. Ďalšie môžu byť poukazy na automobil, na telefónny paušál, na kaderníka.

Možno si niekto teraz ťuká po čele, ale ja som si ťukal po čele, keď sa začalo hovoriť o rekreačných poukazoch. Stalo sa presne to, čoho sme sa v INESS báli. Pôvodne vznikli ako populistické opatrenie, určené na propagáciu politickej strany a jej predsedu. [Rekreačné poukazy presadila v minulom volebnom období Slovenská národná strana a jej šéf Andrej Danko – pozn. TRENDU].

Strana aj jej predseda pomaly zapadajú prachom histórie, no z rekreačných poukazov sa stal štandardný nástroj hospodárskej politiky, okolo ktorého aj nová vláda len opatrne našľapuje.

Preferoval by som zrušenie poukazov bez náhrady. Nie sme prídelová ekonomika. Máme predsa univerzálne poukazy, ktoré voláme peniaze. Vládne riešenie vziať na seba finančnú zodpovednosť je lepšie ako nič. Uberie náklady zamestnávateľom a vráti toto politické opatrenie tam, kam patrí – pekne transparentne do rozpočtu. Samozrejme, aj v rozpočte to na konci dňa zaplatíme všetci cez dane a dlh, ale aspoň sa politici zapotia pri zostavovaní rozpočtu.

Som dosť starý na to, aby som si pamätal Slovensko pred rekreačnými poukazmi. A pamätám si ho ako krajinu, v ktorej Slováci chodili na domáce dovolenky, dokonca domáci cestovný ruch utešene rástol.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards