Návrh reformy zdravotného poistenia

Rádio Slovensko uverejnilo reportáž s vyjadrením Martina Vlachynského k reforme zdravotného poistenia. 20. 04. 2020.

Návrh reformy zdravotného poistenia

Ľudmila Jančigová: „Reformu zdravotného poistenia pozitívne hodnotí Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, no ako povedal Martin Vlachynský, medzi poisťovňami môže spôsobiť narušenie zdravého konkurenčného prostredia.“

Martin Vlachynský, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz: „Pokiaľ príde k oddeleniu toho nadštandardu a štandardu, hrozí, že sa vytratia motivácie zdravotných poisťovní súťažiť v rámci štandardu. Veľkou otázkou je, ako budú potrestaní tí, ktorí štandard nesplnia, a čo sa stane, ak tým, ktorý to nesplní, bude práve štátna zdravotná poisťovňa.“

Celú reportáž si môžete vypočuť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards