COVID-19 Manifest pre Slovensko

Ako by malo Slovensko v najbližších týždňoch postupovať

COVID-19 Manifest pre Slovensko

Pripraviť detailný plán na zatváranie alebo otváranie hospodárstva

 • Rozhodovanie o blackoute, regionálnom obmedzovaní ekonomickej aktivity, ale ani otváraní lokálneho hospodárstva či škôl by nemalo byť ad hoc založené na pocitoch či výsledkoch porád štábov. Musí byť výsledkom presne stanoveného postupu v prípade dosiahnutia zmeny vopred stanovených indikátorov. T.z. plán bude automatizovaný, zmeny nebude treba ďalej spochybňovať vo verejnej či politickej diskusii.
 • Takýmito indikátormi môžu byť napr. denné prírastky infikovaných, relatívne zastúpenie infikovaných a trend vývoja v definovanom regióne, množstvo lokalít s čerstvým výskytom, priemerná miera nakazenosti na 1000 testovaných, vypočítané hodnoty R0, ukazovatele miery nákazy v okolitých krajinách, aktuálne voľná kapacita v nemocniciach, a pod.
 • Vzhľadom na potenciálny ekonomický dopad je nevyhnutné pripraviť alternatívne modely vývoja k jedinému súčasnému modelu vypracovanému IZP.
 • Ekonomiku treba otvoriť čo najskôr, nie až keď bude vyliečená posledná nakazená osoba.

Dobudovať infraštruktúru testovania

 • Koronavírus tu bude mnoho mesiacov, možno rokov, preto je potrebné okamžite dobudovať dostatočné kapacity a početné odberové tímy v spolupráci so súkromnými laboratóriami, armádou a Ministerstvom vnútra. Pre zvyšovanie odberových kapacít zaúčať nových zdravotníckych pracovníkov.
 • Masívne testovanie nielen symptomatických pacientov alebo ľudí, ktorí prišli do styku s infikovanými, ale aj náhodné celoslovenské testovanie na odhaľovanie skrytých ohnísk nákazy. Automatické pravidelné testy pre pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, školách a podobne.
 • Odber na test na koronavírus by sa mal stať rutinnou súčasťou vyšetrenia u všeobecného lekára (prípadne inak zabudovaný do štandardnej prehliadkovej rutiny) minimálne počas najbližšieho roka.
 • Umožnenie súkromného testovania s povinným informovaním ÚVZ o výsledkoch.
 • Zavedenie alarm systému: spustenie vopred zadefinovaného algoritmu reakcie (okrem karantény a dohľadávania napríklad aj zvýšenie náhodného testovania v danej komunite) pri záchyte pozitívneho jedinca.
 • Sledovanie zmeny pohybu obyvateľstva na základe anonymizovaných dát od telefonických operátorov, prípadne Google, využitie súkromných iniciatív a aplikácií v snahe čo najviac spresniť priebežné odhady R0.

Pripraviť plán operatívnej karantény

 • Plošné obmedzenia pohybu, ekonomickej aktivity či dokonca blackoutu je potrebné čo najskôr nahradiť operatívnou lokalizovanou karanténou. Postup použitý vo Wuhane ako regiónu s veľkou hustotou obyvateľstva je pre Slovensko s vidieckym charakterom nesprávny. V prípade potreby je možné operatívne uzatvárať dediny, jednotlivé mestá, prípadne menšie územné celky (viď prípad Litovel v susednom Česku).

Vytvoriť kritéria a pravidlá čistenia verejných a spoločenských priestorov

 • Rovnako kritériá a pravidlá pre maximálnu naplnenosť ľuďmi.
 • Toto sa týka aj exteriéru, t.z. parkov, terás, ihrísk a pod.

Zabezpečiť základný príjem občanom, ktorí nemôžu pracovať

 • Využívať existujúci dávkový systém (dávka v hmotnej núdzi, podpora v nezamestnanosti a pod.), ktorý najrýchlejšie dostane dávku na miesto určenia.
 • Na tento účel prioritne využívať aj eurofondy.
 • Decentralizovať pomoc ľuďom v núdzi a zapojiť do nej samosprávy.

Uľahčiť ekonomický reštart Slovenska

 • Zjednodušiť pravidlá a podmienky začiatku a konca pracovných pomerov a začiatku podnikania.
 • Deregulovať a debyrokratizovať, čo najviac rozviazať ruky súkromnému sektoru. Podnikateľské objavovanie krízových/post-krízových príležitostí bude kľúčovou zložkou ekonomického reštartu krajiny. Deregulácia a nízke daňovo-odvodové zaťaženie zrýchli cestu k predkrízovej výkonnosti hospodárstva (samozrejme, v prípade mnohých sektorov ako napr. automotive, bude rýchlosť závisieť aj od regenerácie silných európskych ekonomík).
 • Dočasne pozastaviť kontrolné úkony alebo radikálne prehodnotiť prísnosť regulácií (hygiena, BOZP, plemenárske inšpekcie a pod.)
INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards