Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády

10. septembra 2019 sa konalo prvé medzinárodné finále Ekonomickej olympiády v Českej národnej banke v Prahe.

Slovensko výborne reprezentovali piati študenti, z ktorých dvaja obsadili prvé dve medailové priečky.

Stredoškoláci jednoznačne ukázali, že napriek správam o slabej finančnej gramotnosti Slovákov tu žijú výnimočne nadaní mladí ekonómovia, ktorí sa nestratia ani v medzinárodnom porovnaní. 

Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády

V národných súťažiach sa na Slovensku, v Česku a Maďarsku zúčastnilo tento rok viac ako 20 000 stredoškolákov, no len 15 finalistov si zmeralo vedomosti v priamom porovnaní.

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády privítalo najbystrejšie hlavy v ekonómii. Súťažiacich čakal písomný test, v ktorom museli ukázať schopnosť argumentovať, analyticky myslieť a zdôvodniť svoje závery. Potom už nasledovalo ústne kolo súťaže, v ktorom svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou.

Členmi poroty boli Pavel Potužák (INEV, Česko), Monika Budzák (INESS, Slovensko) a Gyula Pletchinger (Národná banka Maďarska). Testovanie prebiehalo v anglickom jazyku, s ktorým však súťažiaci stredoškoláci nemali žiadny problém.

Po záverečnom vyhodnotení porota určila výsledné poradie.

Víťazom prvého medzinárodného kola Ekonomickej olympiády sa stal Jakub Kučerák, čerstvý absolvent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Striebornú priečku obsadil Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorý je zároveň víťazom celoslovenského finále olympiády. Tretie miesto ostalo v Česku a vybojoval si ho Jan Pytela, absolvent z Gymnázia Matyáše Lercha v Brne. 

„Otázky v olympiáde boli veľmi dobre štruktúrované, boli oveľa viac zamerané na argumentáciu a na problémy v reálnom svete. Pre každého, kto je v bežnom školskom systéme je Ekonomická olympiáda veľký krok vpred v tom, ako ho naučí myslieť a ako ho pripraví do reálneho života.“ – Jakub Kučerák, víťaz medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2018/2019

Ekonomická olympiáda je medzinárodná postupová súťaž z ekonómie a financií.

Na Slovensku súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Prvé medzinárodné finále súťaže vzniklo v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) a Maďarskou národnou bankou, s finančnou podporou Vyšehradského fondu.

Registrácia do nového ročníka Ekonomickej olympiády je už otvorená, školy sa môžu prihlásiť na webe: www.ekonomickaolympiada.sk.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards