(Not So) Smart regulation - 4liberty review

Najnovšie už desiate číslo zborníku 4liberty review s názvom (Not So) Smart Regulation pojednáva o rôznych spôsoboch a efektoch odstraňovania regulácií.

(Not So) Smart regulation - 4liberty review

7 textov v angličtine think tankov z rôznych krajín strednej a východnej Európy sa venuje rôznym sektorom podnikania:

Príbeh slovenského pokusu o zlepšovanie podnikateľského prostredia vyšiel aj v slovenčine ako IPN s názvom Keď byrokrati škrtajú byrokraciu.

Tieto v mnoho zaujímavé texty sú doplnené o predslov Detmara Doeringa, riaditeľa regionálnej pobočky Friedrich Nauman Stiftung, ktorý okrem iného poznamenáva: „Krajiny s menšou mierou regulácie majú takmer 10 násobne vyššie HDP, ako krajiny s vysokou mierou regulácie“.

V závere publikácie Radovan Ďurana zhrnul, prečo deregulácia a snaha o zlepšovanie podnikateľského prostredia má len limitovanú šancu na zmenu v prostredí štátu blahobytu (welfare state).

Publikácia v tlačenej podobe je na vyžiadanie v INESSe, píšte na info@iness.sk

Publikáciu si môžete stiahnuť aj v celku na tomto linku: http://4liberty.eu/wp-content/uploads/2019/04/4liberty.eu-Review-No.10_single-page.pdf

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards