Keď byrokrati škrtajú byrokraciu

Tri byrokratické balíčky už prešli vládou. Zo stovky opatrení sa podarilo do sveta dostať 40, pričom Slovensko kleslo v rebríčku Doing Business od roku 2016 z 29. na 42 miesto.

Keď byrokrati škrtajú byrokraciu

V IPN Keď byrokrati škrtajú byrokraciu sme analyzovali priebeh a obsah prijímaných balíčkov. Zároveň sme identifikovali hlavné neduhy, ktoré spôsobujú, že podnikateľské prostredie sa zlepšuje minimálne:

·         Rezortizmus – Ministerstvo hospodárstva SR nedokáže efektívne presadzovať zmeny v tých oblastiach podnikania, kde vládnu iné ministerstvá. Debyrokratizácia sa nestala plošnou politickou prioritou

·         Byrokratizmus – absencia reformného ťahu na bránku sa premieňa na nekonečné analyzovanie a komplikovanie procesu odstraňovania regulácií

·         Neefektívna verejná správa – štát nedokáže využívať voľné kapacity úradov v oblastiach s nižšou mierou podnikateľských kapacít, lehoty netrvajú naprieč krajinou rovnako dlho

·         Lipnutie na kontrole – neochota vzdať sa preventívnej kontroly podnikateľskej činnosti

·         Absencia deregulačných nástrojov – ak v legislatívnom systéme chýbajú pravidlá ako „jedna za jednu“, alebo regulácie na dobu určitú, tak prísun nových regulácií bude naďalej rásť

·         Vymožiteľnosť práva – reforma súdnictva, špecializácia súdov a zrýchlenie konaní sú nevyhnutnou požiadavkou pružného podnikateľského prostredia

Analýzu si môžete stiahnuť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards