Poznáme meno najlepšieho mladého ekonóma Slovenska

Ekonomická olympiáda debutovala na Slovensku len minulý rok, napriek tomu oslovila vyše 4000 stredoškolákov. Tento záujem sa ešte prehĺbil tento rok, kedy sa zapojilo o 1300 študentov viac. Druhý ročník súťaže sme zavŕšili celoslovenským finále, v ktorom sa zišlo 50 najlepších mladých ekonómov a ekonómiek zo všetkých krajov Slovenska.

Poznáme meno najlepšieho mladého ekonóma Slovenska

V priestoroch Auly Ekonomickej univerzity sa dňa 25. apríla 2019 konalo celoslovenské finále Ekonomickej olympiády. Projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Posledné, finálové kolo bolo vyústením celého testovania, ktoré stredoškoláci podstúpili. Do školského online kola sa prihlásilo viac ako 5 300 študentov zo 181 stredných škôl. Nasledovali písomné krajské kolá, do ktorých postúpilo 438 súťažiacich. Po vyhodnotení testov sa z celkového počtu kvalifikovalo len 0,9 % študentov, ktorí patrili k päťdesiatke finalistov v celoslovenskom kole.

“V školskom kole išlo viac o termíny a konkrétne vedomosti, ktoré boli ale zaujímavo uplatniteľné v praxi. Najlepšia časť však prišla v krajskom a celoslovenskom kole, kde sme sa museli zamýšľať nad veľmi aktuálnymi ekonomickými problémami, ktoré vplývajú na náš bežný život. Výborne zostavené testy, ďakujem” – odkazuje finalista Ekonomickej olympiády 2018/2019 v dotazníku spokojnosti.

V písomnom teste celoslovenského finále mali súťažiaci preukázať svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a v neposlednom rade aj zručnosti z finančnej gramotnosti. Otázky sa zameriavali na aktuálne ekonomické témy ako zastropovanie dôchodkového veku, ponuku ubytovacích služieb počas Majstrovstiev sveta v hokeji, či možné dopady (dnes už zrušeného) odvodu pre reťazce na výber daní a ceny potravín. Desiatka študentov s najlepšími výsledkami z písomného testu postúpila do ústneho kola, v ktorom študenti svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou. Členmi odbornej poroty boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave), Ing. Daniela Danková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Ing. Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Ing. Robert Chovanculiak, PhD. (INESS) a Mgr. Marcela Veselková, PhD. (Slovenská ekonomická spoločnosť).

Finále ale nebolo len o písaní testov, či ich vyhodnocovaní. Na rozptýlenie a spríjemnenie atmosféry bol pripravený ekonomický kvíz. Nasledoval krst novej učebnice pre stredné školy s názvom Ekonómia v 31 hodinách, ktorú vydal INESS v spolupráci s vydavateľstvom Expol Pedagogika. Krstným otcom učebnice bol pán Ivan Mikloš, bývalý minister financií SR a prezident MESA10. Počas ústneho preskúšania prebiehala aj diskusia pre verejnosť s názvom Ako Slováci (ne)investujú?, kde svoje pohľady na investovanie prezentovali Juraj Karpiš (INESS), Jozefína Žáková (SLASPO), Ján Šebo (EF UMB) a Radovan Sukup (SLOVCA). 

V závere podujatia sme vyhlásili konečné poradie desiatky najlepších mladých ekonómov a ekonómiek Slovenska. Tretie miesto zaujala Karin Križovská z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, druhé miesto Eva Schwarzová z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave a absolútnym víťazom druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. Súťažiacim gratulovali organizátori, partneri projektu a tiež členovia Odbornej rady Ekonomickej olympiády. Trojica najúspešnejších súťažiacich sa môže navyše tešiť z hodnotných cien ako čítačka elektronických kníh Kindle (3. Miesto), mobilný telefón Xiaomi (2. Miesto) a laptop Lenovo (1. miesto).

“Organizáciu Ekonomickej olympiády hodnotím veľmi pozitívne - na celej súťaži je vidieť ľudský prístup, ochotu a zapálenie organizátorov“ – odkázal ďalší súťažiaci v hodnotiacom dotazníku.

Druhý ročník Ekonomickej olympiády opäť poukázal na množstvo mladých ekonomických talentov, ktoré na Slovensku máme. Veríme, že o mnohých menách budeme ešte veľa počuť a aj oni budú ambasádormi dobrého mena Slovenska doma či v zahraničí.

 

Kontakt pre médiá:

Monika Budzák / INESS

Tel.: +421 918 094 512

E-mail: monika.budzak@iness.sk

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards