Ekonomická olympiáda

V novembrovo čísle Dobrej školy bola spomenutá Ekonomická olympiáda. 

Koľko vedia naši stredoškoláci o ekonómií v porovnaní s českými či maďarskými? Aj toto zistenie bude jedným z efektov druhého ročníka Ekonomickej olympiády, ktorú na Slovensku opäť vyhlasuje INESS. Súťaž bude mať tentoraz medzinárodný rozmer. Prihlasovanie už beží, školy sa môžu zaregistrovať online v priebehu niekoľkých minút. Vedieť hospodáriť s peniazmi znie jednoducho, napriek tomu je to dlhodobý bôľ mnohých Slovákov. Počet exekúcií je toho dôkazom. Už pre stredoškolákov je dôležité naučiť sa poznať svoju finančnú situáciu a správne sa rozhodnúť, ktorý účet, poistenie či práca sú pre nich najvhodnejšie. Počas niekoľkých hodín ekonómie alebo občianskej náuky mladí ľudia nezískajú potrebné zručnosti na to, aby sa vedeli orientovať vo financiách a správne rozumieť váhe svojich rozhodnutí. Kým iné predmetové olympiády oslavujú desiatky rokov pôsobenia, prvý ročník Ekonomickej olympiády debutoval len v roku 2017.

Registrácia je otvorená do 03. 12. 2018 na webovej stránke www.ekonomickaolympiada.sk

Novembrové vydanie Dobrej školy

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards