Na slovíčko (Turčianske noviny)

Turčianske noviny poukazujú na politickú akadémiu. 28.3.2018 

Na slovíčko (Turčianske noviny)

Mám za sebou rušný týždeň. Začal pondelkovým župným zastupiteľstvom, predsedníčka predstavila Plán
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 22+. Je v ňom predstavená vízia, ako bude kraj riadiť a ktoré témy budú
prioritou. Neprekvapilo ma, že dominuje sociálny rozmer, dôraz na rodinu a transparentnosť hospodárenia.
Verím, že v krátkom čase bude nasledovať akčný plán s konkrétnymi krokmi a cieľmi. Veľmi dôležité bolo
schválenie výziev na dotácie zo ŽSK a to Výzva Aktívny človek = Aktívna spoločnosť, Výzva na KULTÚRU a
Výzva na REGIONÁLNY ROZVOJ. Zapojiť sa môžete do 30.4.2018.
Som predsedníčka klubu, ktorý je síce počtom malý, ale teším sa, že aktívny. Aj na tomto zastupiteľstve sme
navrhli niekoľko uznesení a ja, ale aj moji kolegovia intenzívne pracujeme v jednotlivých komisiách. Okrem tém
dôležitých pre Turiec (napríklad križovatka pod Bystričkou) sa snažím o presadenie riešení, ktoré budú mať vplyv
na celé územie župy. Napríklad obmedzenie vizuálneho smogu - billboardy. Túto tému sme už prerokovali v
Komisii regionálneho rozvoja, turistického ruchu a životného prostredia, stretlo sa to s podporou aj na Komisii
zdravotníctva a na riešeniach pracujú odbory úradu Žilinského samosprávneho kraja.
Radosť mi robí to, ako sa v Kláštore pod Znievom stavenisko pomaly mení na obecný úrad. Počas mrazov,
dúfam, že už posledných tejto zimy, sme prvýkrát na obecnom úrade využili tepelné čerpadlá, ktoré po
rekonštrukcii budú vykurovať budovu úradu úsporne. Peniaze, ktoré ušetríme, budeme môcť investovať do
ďalšieho rozvoja obce. Finišovali sme na žiadostiach o dotácie na rekonštrukciu základnej školy, ďalšie vybavenie

knižnice, prístavbu hasičskej garáže a na zberný dvor. Pripravovali sme do tlače ďalšie číslo Kláštorského
hlásnika, ktoré vyjde v najbližších dňoch.
V stredu som bola súčasťou zaujímavého projektu s názvom Živá knižnica v Trstenej. Študenti stredných škôl
sa dozvedeli viac o trhu práce, o možnostiach uplatnenia sa po škole a o konkrétnych povolaniach. Mohli sa
rozprávať s ľuďmi, ktorí dané povolanie reálne vykonávajú a dozvedieť sa, o čom ktoré zamestnanie skutočne je
a možno sa zbaviť nereálnych očakávaní a skreslených predstáv. Moja prednáška bola zameraná na to, prečo
zostať na Slovensku a priblížila som im, čo všetko obnáša práca starostu. Myslím si, že to je zmysluplný projekt a
bolo by fajn pripraviť niečo podobné aj pre martinských študentov.
Koniec týždňa sa pre mňa niesol v znamení vzdelávania. Bola som vybraná do skvelého projektu Politická
akadémia, ktorý organizuje INESS. Tento projekt mi mesiac čo mesiac umožnil stretávať a učiť sa od najväčších
odborníkov v rôznych oblastiach.
Posledné stretnutie bolo o legislatíve a komunálnej politike. Mala som možnosť
vypočuť si názory a diskutovať s takým odborníkom na samosprávu, ako je Viktor Nižňanský. Z tohto stretnutia
môžem čerpať inšpiráciu na prácu v obci aj vo VÚC roky. Výborné bolo vypočuť si aj skúsenosti kolegu primátora
Hlohovca Miroslava Kollára, ktorý za to, ako mení svoje mesto, bol nominovaný TRENDOM na manažéra roka.
Potvrdil, že dobrý primátor či starosta musí byť v prvom rade dobrý manažér. Som veľmi rada, že sa naše názory,
ale aj skúsenosti v mnohom zhodujú. Je fajn občas počuť, že keď sa chce, tak sa dá… všade.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards