Vláda podporí učilištia (HN)

Robert Chovanculiak komentoval pre HN problematiku školstva. 16.2.2018

Vláda podporí učilištia (HN)

Medzera medzi dopytom a ponukou na trhu práce sa zväčšuje, vinu majú VÚC.

Každý rok bude v strojárstve či automobilovom priemysle chýbať okolo tritisíc pracovníkov. Práve tieto dve odvetvia budú podľa prognóz ministerstva práce najviac postihnuté nedostatkom pracovnej sily v nasledujúcich rokoch. V odboroch ako mechanik, nástrojár či elektromechanik je totiž počet študentov hlboko pod úrovňou potrieb zamestnávateľov. To, že sa nožnice medzi ponukou a dopytom na trhu práce stále zväčšujú, má byť podľa premiéra Roberta Fica vinou vyšších územných celkov. Vláda sa preto bude snažiť o väčšie riadenie v tomto smere, ako aj o podporu učilíšť.

250 miliónov do vzduchu

Údaje ministerstva práce ukazujú, že 57 percent vysokoškolských absolventov sa neuplatní vo svojom odbore, v prípade stredných škôl je to až 63 percent. Fico tak na včerajšej konferencii ministerstva práce o prognóze vývoja na trhu práce vyčíslil, že každoročne sa vynakladá 250 miliónov eur na neuplatniteľné odbory. Vinu podľa neho nesú práve VÚC, keďže oni sú zriaďovateľmi stredných odborných škôl a otvárajú odbory, v ktorých si absolventi nevedia nájsť zamestnanie, a preto by privítal, aby bolo toto rozhodovanie viac centralizované. To by sa mohlo stať realitou v novom zákone o odbornom školstve, ktorý ako prvé pripravuje ministerstvo školstva a do platnosti by mal vstúpiť v septembri tohto roku. To, či tak aj naozaj bude, však tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová nepresnila. "Vychádzalo sa z toho, čo je momentálne aktuálne, čo je akútne, takže z toho môžete dedukovať. Centralizácia je posledné riešenie, je to na spolupráci centrálnych orgánov a samosprávnych krajov, aby k takémuto niečomu nemuselo dôjsť," uviedla. Richter však ubezpečil, že "VÚC budú musieť oveľa viac sledovať podmienky na trhu práce, prognózy a podľa toho voliť jednotlivé učebné osnovy".

Väčšie riadenie však podľa analytika INESS Róberta Chovanculiaka nie je dobrým riešením. Centrálna vláda totiž podľa neho v školstve neustále zlyháva. "Od kontinuálneho vzdelávania cez schvaľovanie a distribúciu učebníc až po obsah vzdelávania v Štátnom pedagogickom ústave. Neexistuje tak dôvod myslieť si, že ak štátu teraz pridáme ďalšie právomoci, tak vyrieši súčasné problémy," skonštatoval. Predstavitelia zamestnávateľov taktiež upozornili, že aj keď samosprávne kraje otvoria triedy s duálnym či odborným vzdelávaním, zostávajú nenaplnené, a to zákon tak ľahko nevyrieši. "Veľmi ľahko vieme ten zákon zmeniť a spraviť nejaké direktívne riadenie, ale bez toho, aby sa zmenila spoločenská klíma, to nebude, a zmeniť ju je oveľa, oveľa náročnejšie ako zákon," poukázal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.

Duálne vzdelávanie zatiaľ využíva iba štvrtina

Riešením by mala byť aj väčšia podpora stredných odborných škôl s výučným listom, čiže bývalých učilíšť. "Najväčší omyl bol ten, že sme im dali prívlastok socialistické. Bolo to vynikajúce a unikátne," uviedla Nachtmannová. Fungovali totiž v rámci závodu a žiaci tak automaticky získavali prax. To, čo však fungovalo za socializmu, by dnes už podľa Chovanculiaka nebolo možné. "Bolo to v období, keď aj samotný priemysel bol štátny, a išlo tak v princípe o jeden subjekt. Riešením je v dnešných časoch skôr rozviazať ruky súkromným iniciatívam pri spoluprácach medzi školami a súkromnými podnikmi," skonštatoval. To by malo zabezpečiť duálne vzdelávanie, ktoré funguje od roku 2015, zatiaľ však s neveľkým úspechom. Zatiaľ je do neho zapojených 2 661 študentov, do roku 2020 by ich však malo byť 12-tisíc.

HN, Kristína Votrubová, 16.2.2018 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards