Plytvajú vraj peniazmi

Róbert Chovanculiak komentoval duálne vzdelávanie pre tv Markíza. 15.2.2018 

Plytvajú vraj peniazmi

Jaroslav Zápala, moderátor: "Pemiér Fico kritizuje župy. Tvrdí, že rozhadzujú peniaze na študijné odbory, ktoré nemajú žiadne uplatnenie. Namiesto roboty chodia potom absolventi na rekvalifikačné kurzy. Chce preto nastaviť prísnejšie pravidlá."

Andrea Mačošková, redaktorka: "Ročne prichádza na trh práce približne 30 tisíc absolventov stredných škôl. Až 63 % z nich nepracuje v odboroch, ktoré vyštudovali. Samosprávy vraj otvárajú na stredných odborných školách študijné odbory, v ktorých sa ťažko alebo vôbec neuplatnia, napríklad animátor voľného času, propagační grafici alebo reštaurátori."

Robert Fico, premiér: "Takýto prístup dámy a páni ja považujem za trestuhodné plytvanie verejných financií. Urobili sme hrubú chybu, keď sa vznikne, vznikali vyššie územné celky, neurobili sa žiadne kontrolné páky zo vzťahu štátu k vyšším územným celkom."

Zuzana Bobríková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja: "Odbory, ktoré trh práce nepožaduje, sú postupné utlmované a stredné školy menia svoje zamerania, napríklad znížili sa počty prijímaných žiakov do odboru Obchodná akadémia, hostinský – hostinská."

Andrea Mačošková: "Samosprávy čerpajú z materiálov Ústredia práce, tvrdia, že potreby živnostníckych a remeselných prác sú tam zahrnuté len okrajovo. Navyše štát kritizuje niečo, čo sám nastavil. Chyba je vraj vo financovaní."

Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja: "Často zamestnávatelia sanujú nedostatok financií, s ktorými sa stredné odborné školy pasujú kvôli zle nastaveným normatívom, napríklad pre poľnohospodárske odborné školy sú normatívy nastavené skoro likvidačne a tieto školy by bez výrazného dofinancovania zo strany bratislavskej župy nemohli fungovať."

Andrea Mačošková: "Ročne vynakladá štát na neuplatniteľné štúdium mladých ľudí asi 250 miliónov eur. Aj preto chce mať samosprávy pod väčšou kontrolou. Situáciu by mal zmeniť zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý už má ministerstvo školstva na stole. Ten by mal vytvoriť podmienky, aby školy zohľadňovali potreby trhu práce."

Ján Richter, minister práce: "Tá hra na dobrovoľnosť a nejaký voľný výklad, ktorá tu bežala doteraz, nepriniesla potrebné očakávanie a úspech, preto je do istej miery potrebná centralizácia. My nejdeme brať právomoc zriaďovateľom, ale máme záujem určovať, aké sú potreby trhu práce."

Andrea Mačošková: "Štát tak očakáva, že tiež prinúti študentov, aby si vyberali najmä praktické odbory, ale aj to, aby sa zapájali do duálneho vzdelávania. Už dnes totiž tí zamestnávatelia, ktorí investujú do duálneho vzdelávania, teda učenia s praxou, majú problém zaplniť všetky voľné miesta.

Absolventi a potreba firiem do roku 2020
 

Absolventi SŠ   195 341
Potreba firiem   231 163

 

Rozdiel     - 35 822

Do roku 2020 má podľa prognóz firmám chýbať zhruba 36 tisíc stredoškolských absolventov."

Róbert Chovanculiak, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (telefonát): "Samotné školy strácaj na tom, ak sa ich žiaci prihlásia do duálneho vzdelávania, je im totižto krátený normatív, ktorý dostávajú za žiakov a taktiež zmluva, ktorá je spísaná so žiakmi, teda nejaká vzdelávaco-pracovná zmluva, zaväzuje žiakov, aby 3 roky po skončení školy odpracovali u zamestnávateľa."

Andrea Mačošková : "Prísnejšie podmienky pre župy by mali platiť potom od nového školského roka. Andrea Mačošková, televízia Markíza."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards