Poslanci stopli škôlky zadarmo pre chudobné deti (HN)

Róbert Chovanculiak komentoval problematiku škôlok pre HN. 15.2.2018 

Poslanci stopli škôlky zadarmo pre chudobné deti (HN)

 Povinná predškolská dochádzka pre sociálne znevýhodnené deti od troch rokov by ich mala lepšie pripraviť na štúdium v základnej škole. Poslanci OĽaNO si od návrhu sľubovali, že aj chudobní žiaci dosiahnu vzdelanie a v budúcnosti sa ľahšie zamestnajú. Parlament však návrh hnutia nepodporil.

Deti chceli začleniť do škôl

Na Slovensku majú deti povinnosť nastúpiť do škôlky rok pred začatím povinnej školskej dochádzky. Štát musí vytvoriť toľko miest, koľko je predškolákov. Každoročne však nenastúpia všetci a 11- až 15-tisíc detí jednoducho zostane doma, aj keď miesta sú. "Z celkového počtu predškolákov je to viac ako 24 percent," upozorňoval splnomocnenec pre rómsku problematiku Ábel Ravasz ešte v novembri. Ak ide o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, majú potom podľa poslancov OĽaNO problémy v škole. Z chudobných pomerov u nás podľa Európskej únie pochádza viac ako 24 percent detí do 17 rokov. V porovnaní s Českom je to o sedem percentuálnych bodov viac. Priemer Európskej únie je však viac ako 26 percent. "O to viac je dôležité začať s touto výchovou u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú prirodzene sťažené východiskové podmienky," opísali poslanci svoj návrh v dôvodovej správe. Tí chceli, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia chodili do materskej školy povinne a bezplatne od troch rokov. Za porušenie povinností navrhovalo hnutie pokutu približne 330 eur. "Hlavným cieľom návrhu zákona je začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa," uvádzali predkladatelia. Podľa nich je rok pred začatím povinnej školskej výchovy málo na to, aby dieťa dohnalo svojich rovesníkov. Návrh novely však poslanci vládnych strán neposunuli do druhého čítania, 68 z nich sa zdržalo hlasovania. Ostatní hlasovali proti. Viacerých sme preto kontaktovali, aby nám vysvetlili dôvody svojho hlasovania. Do našej uzávierky sa však nevyjadrili.

Pomôže to zvýšiť zamestnanosť

Aktuálne do prvého ročníka základnej školy chodí 58-tisíc detí. Viac ako deväť percent z nich pochádza z chudobných pomerov. Regióny, kde žije najviac poberateľov sociálnych dávok, teda Rimavská Sobota, Revúca, Gelnica a Rožňava, sú rovnako miesta, kde žiaci pri poslednom testovaní piatakov dosiahli najslabšie výsledky. Nezamestnanosť sa v týchto okresoch pohybuje od 14 do 18 percent. Napríklad v Rimavskej Sobote poberalo v decembri minulého roku dávku v hmotnej núdzi 11 640 ľudí. Šéfka rezortu školstva Martina Lubyová potvrdila, že nízka úroveň žiakov ide ruka v ruke so zlou životnou úrovňou. Aj podľa nej treba deti v týchto regiónoch podporovať a venovať im zvýšenú pozornosť. Napriek tomu si myslí, že novely by mali byť určené pre celý populačný ročník. Deti, ktoré rodičia do škôlky nedajú a ostanú v domácom prostredí, kde nemajú dôstojné podmienky a chýbajú napríklad hygienické návyky, musia všetko doháňať práve v škole. Preto potom vedomosťami zaostávajú za svojimi rovesníkmi. Podľa analytika z INESS Róberta Chovanculiaka svet nefunguje tak jednoducho, ako si mnohí politici predstavujú. "Problém ľudí žijúcich v osadách je komplexným problémom, ktorý sa nedá riešiť nejakými čiastkovými úpravami a hlavne úpravami z hlavného mesta," upozorňuje. Podľa neho skôr pomôže lokálna iniciatíva, ktorá dokáže poňať problém komplexne a zabezpečiť nielen škôlky, ale aj pracovné príležitosti či základné hygienické minimum. 
Počty žiakov v priebehu posledných piatich rokov
 

Počet žiakov v 1. ročníku ZŠ Počet sociálne znevýhodnených
2012 52 389 7 782
2017 58 081 5 422

 

HN, Romana Gogová, 15.2.2018
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards