Ekonómovia a analytici nepodporujú zastropovanie dôchodkového veku (Rádio Slovensko)

Radovan Ďurana komentoval vek odchodu do dôchodku pre Rádio Slovensko. 7.2.2018 

Ekonómovia a analytici nepodporujú zastropovanie dôchodkového veku (Rádio Slovensko)

Marián Kukelka, moderátor: "Ekonómovia a analytici nepodporujú zastropovanie dôchodkového veku. Vzhľadom na negatívne demografické vyhliadky v tom vidia len ďalší problém pre štátny rozpočet. V prípade, že by politici vekový strop pre dôchodkový vek prijali, štát by bol podľa ekonómov odkázaný na zvýšenie odvodov a daní."

Robert Fico, predseda vlády: "Ja som zástancom aj stanovenia maximálneho veku pri odchode do dôchodku. Tento vek by bol stanovený v Ústave Slovenskej republiky."

Jaroslav Barborák, redaktor: "Tzv. dôchodkový vekový strop. Pre vládny Smer téma najbližšieho obdobia. Rezort práce už koordinuje debatu na pôdoryse parlamentných strán. Naviac, parlament najnovšie k téme rovno zaviazala 125-tisícová petícia odborárov a minister práce hovorí aj o konkrétnych predstavách. Ján Richter."

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny: "Predstava ministra je 65 rokov, predstava odborárov je 64."

Jaroslav Barborák: "Iné predstavy však majú ekonómovia a dôchodkoví experti. Poukazujú na fakt, že práve súčasný model je odpoveďou na stále lepšiu kondíciu dôchodcov a fakt, že na penzii môžu zostávať dlhšie. Rieši to naviazanie systému na tzv. strednú dĺžku veku dožitia. Každoročne sa tak odchádzanie do dôchodku predlžuje. Tento rok to bolo o 63 dní. Pevne stanovená veková hranica by podľa Vladimíra Baláža zo Slovenskej akadémie vied urobila systém neudržateľným."

Vladimír Baláž, Slovenská akadémia vied: "Tie náklady na tie dôchodky by nám časom neúmerne vzrástli."

Jaroslav Barborák: "Radovan Ďurana, analytik INESS."

Radovan Ďurana, analytik INESS: "Akonáhle my zastropujeme vek odchodu do dôchodku a Slováci sa budú dožívať vyššieho veku, tak sa zase dostaneme do situácie, keď dôchodkový systém bude vytvárať veľké straty. Vytvárame tým priestor na nové problémy pre budúce vlády."

Jaroslav Barborák: "A v praxi by to aj pre zlé demografické vyhliadky prinieslo nevyhnutné zvyšovanie daní a odvodov. Taký je pohľad dôchodkového experta z Univerzity Mateja Bela Jána Šeba."

Ján Šebo, dôchodkový expert, Univerzita Mateja Bela: "Ľudia budú mať nižšie dôchodky a druhá vec je, tí, ostanú na trhu práce, a to sú zamestnanci, budú musieť platiť vyššie dane a vyššie odvody, aby to ufinancovali. Toto sú dva absolútne nevyhnutné dôsledky."

Jaroslav Barborák: "Michal Nalevanko, ktorý stál pri zrode dvojpilierového nastavenia dôchodkov u nás, nevidí v stanovení dôchodkového vekového stropu ekonomické rácio."

Michal Nalevanko: "Ide skôr o snahu získavať politické body:

Jaroslav Barborák: "Celospoločenskú diskusiu k dôchodkovému stropu má za sebou susedné Česko. Systém s ním počíta už od roku 2016."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards