Nové nastavenie štátnych stimulov (TA3)

TA3 uvádza komentár Jakuba Zemana na tému stimulov. 6.2.2018 

Nové nastavenie štátnych stimulov (TA3)

Alfonz Šuran, moderátor: "Štát zásadne zmení podmienky poskytovania stimulov pre investorov, vláda upúšťa od ambície vytvárať čo najviac pracovných miest, hlavnými prioritami je ich nasmerovanie do menej rozvinutých regiónov a orientácia na vyspelé technológie. Opozícia zmenu kritizuje, vraj opäť pôjde len o neefektívne minuté verejné zdroje."

Daniel Horňák, reportér TA 3: "Slovenská ekonomika už netrpí problémom nedostatku pracovných miest, výzvou je skôr ich vytvorenie v menej rozvinutých regiónoch a prilákanie inovatívnych investorov. Vláda preto zmenila nastavenie poskytovanie stimulov."

Peter Žiga, minister hospodárstva: "Nová právna úprava bude zameraná na podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby nových pracovných miest v priemyselnej výrobe."

Daniel Horňák: "Odborníci upozorňujú na nedostatky v doterajšom poskytovaní stimulov, vlani dala vláda 84 miliónov eur na podporu pätnástich vybraných firiem. Do menej rozvinutých regiónov pritom smeroval len zlomok z tejto sumy."

Jakub Zeman, analytik INESS: "Do tých menej rozvinutých regiónov boli pridelené štyri investičné stimuly počas roku 2017 a v percentuálnom podiele pomoc predstavovala len šestnásť percent z celkovej štátnej pomoci."

Daniel Horňák: "Opozičné strany SaS a Obyčajní ľudia preto nešetrili ministra Žigu kritikou, stimuly odmietajú celkovo, pretože deformujú trh a ministrovi vyčítajú aj absenciu analýzy, ktorá by dávala aspoň nádej, že poskytovanie stimulov v novom režime bude efektívnejšie."

Jana Kiššová, SaS: "Ako niekde vystrelíme a uvidíme, kde nám to zadymí a potom sa tam ideme pozrieť, že ako nám to zadymilo."

Daniel Horňák: "Minister tieto výhrady odmieta, dotácie majú ísť už len do menej rozvinutých regiónov, firmy vo vyspelých okresoch budú mať nárok len na daňové úľavy."

Peter Žiga: "Tvrdiť, že sme to mohli využiť na niečo iné, je absurdné, pretože v prípade, že tá firma neinvestuje, nemá si z čoho čerpať ten daňový stimul."

Daniel Horňák: "Zmeny v poskytovaní štátnych stimulov začnú platiť od začiatku apríla."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards