Tlačová správa: Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky

Asi nie je znova potrebné zdôrazňovať priepasť, ktorá vzniká medzi svetom v školách a svetom mimo ne. Technológie, služby a zamestnania sa menia enormným tempom každý rok. Školy ostávajú v zásade rovnaké už dekády, či storočia – ak nepočítame, že čierne tabule a biele kriedy nahradili biele tabule a čierne fixky.

Tlačová správa: Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky

Centrum pedagogického výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského pred pár dňami zverejnilo výskum, podľa ktorého má len 6,8 % detí na slovenských školách radosť z učenia. Zvyšok sa učí, aby sa vyhol trestu, alebo kvôli sľúbenej odmene. Tieto výsledky prichádzajú v čase, keď viacero organizácií, ministerstvo školstva a politické strany zverejnili svoje predstavy o tom, čo a ako by sa mali deti učiť. Jeden chcel viac dejepisu, brannej výchovy, ďalší viac ruštiny a šachu a iný zas viac mäkkých a digitálnych zručností.

Téme obsahovej reformy školstva sa venujeme aj v našej novej publikácii Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky. V nej sa priznávame, že nemáme odpovede na to, čo a ako by sa mali učiť deti v školách. Namiesto definovania preferovaného obsahu však predstavujeme princípy a zmeny v systéme vzdelávania, ktoré pomôžu generovať tento obsah zdola. Namiesto politikov a ministrov budú za formovanie obsahu vzdelávania zodpovedné školy a učitelia. Obsah tak už nebude výsledkom volebného boja o hlasy voličov, ale súťaženia škôl o dôveru rodičov a ich deti.

Tento decentralizovaný spôsob reformovania školstva má oveľa lepšie predpoklady prispôsobiť sa meniacemu prostrediu a „držať krok s dobou“. Na rozdiel od centralizovanej reformy, ktorá má tendenciu zachovávať status quo a roztvárať tak priepasť medzi potrebami rýchlo sa meniaceho sveta a zaostávajúceho obsahu vzdelávania.

V publikácii navrhujeme inštitucionálne zmeny, ktoré by mali byť prijaté v Slovenskej republike, aby sa vzdelávanie priblížilo k fungovaniu decentralizovaného systému.

Slovenské školstvo potrebuje:

• Slobodnejšie prostredie pre školy a zrušenie centralizovanej tvorby obsahu a formy vzdelávania. To neznamená, že všetky povinnosti definujúce dnešný centralizovaný prístup v zákonoch by sa mali zo dňa na deň zrušiť. Preferujeme ich zdobrovoľnenie.

• Ak chce štát vytvoriť nejaký rámec základných požiadaviek pre vzdelávanie, nemalo by sa tak diať ex ante detailným nadiktovaním školských osnov, ale ex post testovaním minimálnych štandardov.

• Taktiež je potrebné zvýšiť motiváciu rodičov a detí uvážene pristupovať k výberu školy. To sa dá dosiahnuť zavedením vzdelávacích poukážok, cez ktoré by boli školy financované. Rodičia a deti by sa tak dostali z pozície pasívnych účastníkov do úlohy aktívnych spotrebiteľov vyhľadávajúcich pre svojej deti najlepšie vzdelanie.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards