SPORIACI PILIER V štyroch krajinách Európy by mal už v roku 2050 vek odchodu do dôchodku presiahnuť 70 rokov a v Dánsku dokonca až 72 rokov. Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu sa na Slovensku v roku 2050 bude odchádzať do penzie v 66 rokoch. Teda do d

SPORIACI PILIER  V štyroch krajinách Európy by mal už v roku 2050 vek odchodu do dôchodku presiahnuť 70 rokov a v Dánsku dokonca až 72 rokov. Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu sa na Slovensku v roku 2050 bude odchádzať do penzie v 66 rokoch. Teda do d

SPORIACI PILIER

V štyroch krajinách Európy by mal už v roku 2050 vek odchodu do dôchodku presiahnuť 70 rokov a v Dánsku dokonca až 72 rokov. Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu sa na Slovensku v roku 2050 bude odchádzať do penzie v 66 rokoch. Teda do dôchodku pôjdu tí, ktorí majú dnes 33 rokov. Tu je niekoľko faktov, ktoré by mali zarezonovať najmä medzi mladými. Ak nechcú byť odkázaní len na štátny dôchodok, mali by si čo najskôr začať šetriť.

RVÝ FAKT: VEK DOŽITIA PENZISTOV STÚPA A S NÍM AJ DÔCHODKOVÝ VEK

"Nedávno som zaregistroval vyjadrenie predstaviteľa odborov, že Slovensko je snáď jediná krajina, kde dôchodcovia nevedia vopred, kedy pôjdu do dôchodku. Takýchto krajín je pritom v Európe osem," skonštatoval analytik. A podľa neho nejde ani o neštandardné krajiny v Pobaltí, ani o Balkán. Ale o také krajiny ako Holandsko, Dánsko, Fínsko, ale aj Taliansko. "V nich sa už niekoľko desiatok rokov rozvíja diskusia na tému dôchodkov a nie je ani ovplyvnená Svetovou bankou," podotýka Ďurana. Podstatný pre udržateľný dôchodkový systém podľa neho nie je ani tak vek odchodu do dôchodku, ako dĺžka jeho poberania. "Inak povedané, každá generácia bude rovnako dlho v dôchodku, akurát spolu s rastúcou dobou dožitia sa tento dôchodok začne neskôr," skonštatoval.

DRUHÝ FAKT: MLADÍ MUSIA ZAČAŤ ŠETRIŤ, AK NECHCÚ BYŤ ODKÁZANÍ LEN NA ŠTÁTNU PENZIU

Mladí pracujúci majú možnosť vstúpiť do druhého, sporiaceho piliera maximálne do 35 rokov. Ak to nestihnú, dôchodok budú dostávať len zo Sociálnej poisťovne. "Sporenie na dôchodok sa stáva nevyhnutnosťou, odporúčame vstúpiť do druhého piliera čo najskôr," radí Marián Kopecký z Predstavenstva Allianz Slovenská d. s. s. Až 70 percent mladých, ktorí vstúpili na pracovný trh od roku 2008, odkedy je vstup do druhého piliera dobrovoľný, doteraz podľa údajov Inštitútu finančnej politiky neuzavrelo zmluvu so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. "Najvyššia miera vstupu mladých do piliera je počas prvých dvoch rokov po získaní zamestnania," vraví Kopecký.

Ako stúpol počet sporiteľov v jednotlivých DSS-kách

Allianz – Slovenská d. s. s.:

Aktuálne spravuje osobné dôchodkové účty 433 550 sporiteľom s celkovým majetkom 2 396 miliónov eur, čím potvrdzuje svoje postavenie dlhodobého lídra na trhu starobného dôchodkového sporenia. Priemerný vek sporiteľa je 40 rokov. Ku koncu októbra vstúpilo do druhého piliera o 56 percent viac mladých ľudí oproti rovnakému obdobiu roku 2016. Za prvých desať mesiacov tohto roku zaznamenali 10 530 novovstupujúcich sporiteľov, prevažne vo veku okolo 25 rokov.

Dôchodková správcovská spoločnosť AEGON, d. s. s., a. s.:

Aktuálne sa stará o starobné dôchodkové sporenie pre viac ako 146-tisíc Slovákov. "Ak by sme mali hodnotiť vývoj v posledných rokoch, nemôžeme hovoriť o výraznom náraste počtu nových sporiteľov, ale skôr o istej stagnácii a zastabilizovaní počtu sporiteľov," skonštatoval Mário Adámek, člen Predstavenstva AEGON, d. s. s. "Ako ukázala nedávna štúdia, až 70 percent mladých ľudí, ktorí vstúpili na pracovný trh od roku 2008, doteraz neuzavrelo zmluvu o sporení v druhom pilieri so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. K výraznému nárastu počtu sporiteľov teda nedochádza."

Prvá penzijná správcovská spoločnosť:

Za jedenásť mesiacov tohto roku pribudlo do systému druhého piliera v rámci Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky 4 645 nových sporiteľov. "V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ide o veľmi podobné čísla. Z prehľadu po rokoch vidíme, že veľmi silné je zastúpenie v rozmedzí rokov 20 až 25," vraví Lýdia Žáčková, hovorkyňa Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti. Trend sa zlepšuje. "Už aj mladí ľudia po škole začínajú zodpovedne uvažovať nad dôchodkom."

NN dôchodková správcovská spoločnosť:

V porovnaní s minulým rokom zaznamenala vyšší záujem nových sporiteľov o 36 percent a v októbri 2017 už prekonala čísla za celý rok 2016. Najviac nových sporiteľov je vo vekovej kategórii 24 28 rokov.

DSS VÚB Generali:

Absolventi škôl na svoj dôchodok obvykle veľmi nemyslia a majú iné priority, myslí si Vladimír Mlynek, generálny riaditeľ DSS VÚB Generali. "To je veľká škoda, pretože čím skôr sporiteľ do systému vstúpi, tým vyšší dôchodok si za celé obdobie nasporí." Za január až november 2017 do tejto DSS-ky vstúpilo 25 250 sporiteľov, z toho 18 229 bolo nových a 7 021 sporiteľov prestúpilo z iných DSS. "Zo všetkých, ktorí za uvedené mesiace vstúpili do našej DSS, je 43 percent sporiteľov do 25 rokov vrátane a zvyšných 57 percent bolo starších ako 25 rokov," vyčíslil Mlynek.

AXA:

V roku 2017 eviduje rovnomerné pribúdanie nových sporiteľov. Spomedzi nových v roku 2017 výraznejším počtom pribudli sporitelia vo veku 24 a 28 rokov.

Redakcia SME, 13.12.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards