Popri zárobkoch treba začať šetriť

Náš model financovania penzií je nákladný a s ohľadom na demografický vývoj obsahuje riziká do budúcnosti, vraví Radovan Ďurana analytik INESS.

Popri zárobkoch treba začať šetriť

Vek odchodu do dôchodku sa znovu predlžuje. V jednom zo svojich najnovších blogov tvrdíte, že na rozdiel od takých krajín, ako sú Holandsko, Dánsko, Fínsko, ale aj Taliansko, kde v roku 2050 pôjdu do penzie v 70-ke, dnešní naši mladí ľudia do penzie pôjdu ako 66-roční. Ako si to máme vysvetliť?

Jednoducho tak, že Slováci pôjdu do dôchodku skôr, pretože sa dožívajú menej ako spomínané krajiny. V slovenskom dôchodkovom systéme sa predpokladá zachovanie obdobia poberania dôchodku okolo 17 až 19 rokov. Tak, ako bude rásť čas dožitia, tak bude rásť aj vek odchodu do dôchodku.

Čo môže vyplácanie ich dôchodkov ohroziť?

Nezodpovednosť politikov pri rozdávaní cukríkov voličom. Čím viac výnimiek typu štedrejšia valorizácia, štedrejší minimálny dôchodok, dorovnávanie starodôchodkov bude, tým sa zvyšuje riziko, že budúce generácie neodvedú dosť zdrojov na výplatu dôchodkov.

Hraničným vekom na šetrenie v druhom dôchodkovom pilieri je 35 rokov. Po tomto veku sa už nedá šetriť na dôchodok v tomto pilieri, ale v treťom je vek vstupu do systému šetrenia neobmedzený. Jedinou podmienkou je, že sa do sporenia zapoja aj zamestnávatelia. Je to správne? Ako to hodnotíte?

Limit na sporenie je zle nastavený. Sporiť v druhom pilieri by mal mať možnosť každý, kto o to dobrovoľne požiada. To, čo je potrebné, je odstrániť nespravodlivé krátenie dôchodkov z prvého piliera, ktoré sú priznávané sporiteľom.

Do vyplácania dôchodkov z druhého piliera vstupuje nová veličina – referenčná suma. Zatiaľ nie je známa. Sociálna poisťovňa ju zverejní 1. februára 2018. Až vtedy ju môže prepočítať a určiť spätne k 30. novembru 2017. Mohli by ste vysvetliť, o čo ide a ako to ovplyvní vyplácanie dôchodkov z druhého piliera do budúcnosti?

Len veľmi málo sporiteľov doteraz spĺňalo podmienky na to, aby mohli slobodne nakladať so svojimi úsporami. Novela zákona to zmenila a zavádza referenčnú sumu. Ak to zjednodušíme, tak to znamená, že ak čerstvý dôchodca má doživotné príjmy z prvého piliera vyššie, ako je stanovená referenčná suma, tak so svojimi úsporami môže nakladať slobodne. Kúpiť si doživotný dôchodok alebo ich jednorazovo vybrať. Referenčná suma zodpovedá v zásade priemernému starobnému dôchodku (priznanému po roku 2003).

Na dôchodky z prvého piliera sa skladáme všetci tým, že platíme odvody. Tie však nestačia a na dôchodky idú aj prebytky iných fondov, ako je poistenie v nezamestnanosti či práceneschopnosti. Doteraz ani tieto prebytky nestačili a dôchodky museli byť dotované aj zo štátneho rozpočtu V čom vidíte riešenie?

Na Slovensku sa uplatňuje politika sociálneho štátu, a kým sa toto nezmení, dôchodky budú naďalej predstavovať pätinu výdavkov štátu. Takýto model je finančne nákladný a s ohľadom na demografický vývoj, najmä starnutie, obsahuje riziká do budúcnosti. Za vhodnejší považujem napríklad upravený základný model, kde dôchodky nie sú financované odvodmi, ale priamo z daní v základnej výške. Celá zásluhová zložka by potom bola predmetom kapitálových úspor.

Naďalej, napriek deficitu Sociálnej poisťovne, sa dôchodky budú znovu valorizovať. Tentoraz o dôchodcovskú infláciu. Je to správne?

Tretia vláda Roberta Fica nedokáže dodržať vlastné záväzky a zákony. Valorizáciu dôchodcovskou infláciou pritom druhá vláda Roberta Fica schválila už v roku 2012. Rozpočtová rada odhadla, že štedrejšia valorizácia bude v horizonte siedmich rokov stáť daňových poplatníkov miliardu eur. Namiesto zmeny valorizácie mala vláda poctivo predstúpiť pred ľudí a vysvetliť, že dôchodcovská inflácia je nevyhnutný predpoklad udržateľnosti dôchodkového systému.

Česko skončilo s druhým pilierom. Dá sa tam nejako predpovedať vývoj penzijného systému, keďže až do rozdelenia sme mali jednotný systém sociálneho zabezpečenia – teda priebežný, a nie sporiaci. Aký tam predpovedáte vývoj?

Česko je v úplne inej situácii, pretože tam už viac ako desať rokov existuje štátom štedro dotované penzijné sporenie, ktoré spravuje oveľa viac úspor ako slovenský druhý pilier. Samotné zavedenie druhého piliera sa tam stalo politickou témou a politické spory ho aj pochovali.

Zachráni náš dôchodkový systém sporenie na dôchodok? Čo by ste poradili dnešným mladým ľuďom, ktorí ešte vôbec nad dôchodkom neuvažujú?

Paradoxne, sporitelia zvyšujú udržateľnosť prvého piliera tým, že ich štátny dôchodok je krátený viac, ako by zodpovedalo ich odvodom. Z dlhodobého hľadiska tak druhý pilier štátu pomáha. Mladí sporitelia by mali vedieť, že dôchodok z prvého ani v kombinácii s dôchodkom z druhého piliera im najskôr nebudú stačiť, a rozhodne by mali sporiť aj inými spôsobmi. Byť v druhom pilieri je zvlášť výhodné pre ľudí s vyššími príjmami, lebo systém výpočtu dôchodku z prvého piliera ich výrazne penalizuje. Helena Kokolová

Len veľmi málo sporiteľov doteraz spĺňalo podmienky na to, aby mohli slobodne nakladať so svojimi úsporami.

Helena Kokolová, HN

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards