Regiónom má pomôcť už 12. novela zákona

Od apríla chce štát do menej rozvinutých regiónov pritiahnuť podniky s vysokou pridanou hodnotou.

 

Lucia Lauková

Bratislava – Ministerstvo hospodárstva má ďalší plán, ako pomôcť zaostalým regiónom. V poradí už 12. novelu zákona o investičnej pomoci posunuli poslanci do druhého čítania. Platiť by mala od apríla. Podpora má smerovať hlavne do získavania investícií s vysokou pridanou hodnotou, na výskum a vývoj. V rámci podpory rezort hospodárstva plánuje vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe i zmenu v odmeňovaní. "V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese," priblížilo ministerstvo.

Radšej menej byrokracie

Najlepším stimulom pre podnikateľov je zníženie byrokracie, korupcie, zlepšenie vzdelávania a pracovného trhu, oponuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. "Vítame skutočnosť, že nebude potrebné zvyšovať počet pracovných miest. V prípade investícií do modernizácie je časté, že nové procesy majú nižší nárok na pracovné sily a potrebu ľudskej práce ako tie zastarané. Inak by nemuseli byť konkurencieschopné," uviedla pre HN Miriam Špániková, hovorkyňa asociácie, a dodala, že podmienka vyššej mzdy ako priemernej môže pomôcť vylúčiť podporu investícií do "montážnych dielní". Analytik spoločnosti INESS Martin Vlachynský súhlasí s potrebou rozvíjania podnikania s vysokou pridanou hodnotu v regiónoch, reál ne možnosti sú však podľa neho na Slovensku menej priaznivé. "Dôležitá je geografická realita. Do Revúcej či do rozptýlených obcí Slovenského rudohoria nepríde investičná banka, vývojové stredisko prúdových motorov, servisné stredisko Apple či biotechnologické laboratóriá, ani keby tam viedla šesťprúdová diaľnica. Nie je náhoda, že rast bohatstva je sprevádzaný migráciou do veľkých miest po celom svete. Vláda by mala dávať pozor, aby nezadusila to, čo tvorí momentálny základ ekonomiky týchto regiónov – lokálne služby," povedal pre HN Vlachynský. Možný negatívny dosah na konkurentov prijímateľov investičnej pomoci je kompenzovaný transparentnosťou procesu poskytovania investičnej pomoci, upozornila Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá je súčasťou návrhu. "Jednu otázku sa podarí novelou zodpovedať a inú zase, naopak, otvoriť. Napríklad otázku: ako najnovšie nastavenie pomôže vytvoriť pracovné miesta pre nízkokvalifikovaných dlhodobo nezamestnaných?" pýta sa Vlachynský. Tí podľa neho doplácajú na vysoké minimálne mzdové náklady, sotva ich niekto prijme na pracovnú pozíciu s nadpriemernou mzdou. "Vláda aktuálne zasadila regiónom tvrdú ranu, keď nielen zvýšila minimálnu mzdu, ale aj čiastočne zrušila odpočítateľnú odvodovú položku, čím prudko zvýšila minimálne mzdové náklady," doplnil analytik.

Vláda dala milión

Ešte pred pár dňami na výjazdovom rokovaní vláda diskutovala o miliónových príspevkoch pre najmenej rozvinuté regióny. Nerovnosti sú horúcou témou aj podľa odborníkov. "Regionálne rozdiely vo výške príjmov, v miere chudoby či tvorbe nových pracovných miest sú dlhodobo vysoké a nezmenšujú sa. Od roku 2013 dochádza len k znižovaniu rozdielov v miere nezamestnanosti, čo je do veľkej miery v dôsledku migrácie za prácou," zhodnotil pre HN Peter Goliaš, riaditeľ INEKO. Minister financií Peter Kažimír v nedeľnej diskusii v TA3 označil regionálne rozdiely za najväčší problém Slovenska. "Ak chceme mať trvalo udržateľný model života v tejto krajine, potrebujeme mať viac ľudí zamestnaných. Musíme robiť pozitívnu diskrimináciu, musíme do zaostalých regiónov, hladových dolín dať viac ako inde," zdôraznil.

Ekonomická situácia v regiónoch
 

HDP na obyv. v eurách (rok 1995) HDP na obyv v eurách (rok 2015) Prírastok alebo úbytok obyvateľstv z dôvodu migrácie (v roku 2016 Priemerná mzda v roku 2017 v eurách Miera nezamest. (podľa metodiky úradov práce
Bratislavský kraj 7 904 35 352 6 308 1 172 3,8
Trnavský kraj 3 993 15 551 1 545 865 3,6
Trenčiansky kraj 3 455 12 590 -464 858 4,6
Nitriansky kraj 3 120 12 308 -337 757 5,6
Žilinský kraj 2 961 12 575 -422 817 5,9
Banskobystrický kraj 3 041 10 520 -917 782 11
Prešovský kraj 2 360 8 631 -1 564 703 12
Košický kraj 3 202 11 646 -264 845

12,3

 

12.12. HN

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards