Slovenské deti v čítaní zaostávajú, sme na úrovni Nemecka a Rakúska

Každé piate dieťa v Európskej únii má problémy s čítaním, pritom čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú nutnosť pri ďalšom vzdelávaní. Slovensko v meraniach PIRLS stagnuje. Pretočiť priemer Európskej únie či OECD sa nám stále nedarí ani v tejto oblasti.
 

 Slovenské deti v čítaní zaostávajú, sme na úrovni Nemecka a Rakúska

Testovali tisíce žiakov

Slovensko sa do spomínaného testovania zapojilo štvrtýkrát, no žiadne prekvapenie sa nekonalo. Výskum PIRLS 2016 skúmal čitateľskú gramotnosť štvrtákov na základných školách. Výsledok je rovnaký ako pri výskume z roku 2011, Slovensko získalo 535 bodov, priemer škály PIRLS je 500 bodov. Nepodarilo sa nám dosiahnuť priemer Európskej únie, ktorý je o päť bodov lepší ako náš výsledok, priemer krajín OECD je 541 bodov. "V roku 2016 dosiahli slovenskí žiaci zhodný počet bodov ako v roku 2011," konštatuje tlačový odbor rezortu školstva. Na Slovensku sa do testovania zapojilo 220 škôl a viac ako 5 400 žiakov. Porovnateľný výsledok mali aj žiaci z Rakúska, Nemecka, Izraela či Portugalska.

Podľa analytika z inštitútu INESS Roberta Chovanculiaka nie je výsledok slovenských detí dôvodom na oslavu. "Nemeniace sa výsledky ukazujú, že slovenské školstvo už dekády prešľapuje na mieste," myslí si. Ak by sa podarilo školstvo na Slovensku reformovať, lepšie výsledky v medzinárodných testovaniach uvidíme až o dekádu.

Rozdiely sú veľké

Rezort školstva na otázku HN, aké zmeny chystá na zlepšenie čitateľskej gramotnosti, odpovedal len heslovite. Plánuje napríklad vypracovať stratégiu rozvoja podpory čitateľskej gramotnosti či podporiť účasť na podujatiach organizovaných školskými knižnicami. Aké konkrétne kroky plánuje urobiť, však nespresnilo, aj keď rezort nazval tento rok - Rokom čitateľskej gramotnosti a pripravil k tomu aj národnú stratégiu. Ministerstvo kultúry však nedávno navrhlo vytvoriť Centrá literatúry pre deti a mládež a podpory čítania. Návrh ministra Mareka Maďariča už stihla aj schváliť vláda, centrá by mali vzniknúť v januári.

Ministerstvo školstva pripomenulo, že podobne ako vo väčšine sledovaných krajín, aj na Slovensku dosiahli dievčatá významne lepšie výsledky než chlapci, keď dosiahli skóre vyššie o deväť bodov. Podľa PIRLS sa v testovaní opäť potvrdila spojitosť medzi bodmi žiaka a sociálnym a ekonomickým kapitálom jeho rodiny. "Výkon žiakov z rodín s málo zdrojmi sa oproti roku 2011 výrazne znížil zo 466 na 397 bodov," doplnil rezort školstva. V tejto kategórii tak slovenskí žiaci dosiahli spomedzi krajín OECD najhorší výsledok.

Čo je čitateľská gramotnosť?

Ide o schopnosť porozumieť textu a následne ho používať, nech už ide o akýkoľvek druh písaného jazyka. Schopnosť pracovať s textom majú deti vo veku deväť až desať rokov a čítanie vtedy začínajú využívať ako prostriedok na ďalšie vzdelávanie. Posúvajú sa teda do štádia, v ktorom sa učia čítaním, z fázy, v ktorej sa ešte len čítať učili. Gramotnosť v tejto oblasti sa určuje tým, aké má žiak potešenie z čítania, aké informácie z textu získal a ako ju vie využiť.

link Romana Gogová

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards