Produktivita je nízka, vinu má mať aj školstvo

Najväčší problém majú malé a stredné firmy, chýbajú im vedomosti

Produktivita je nízka, vinu má mať aj školstvo

Kým platy kvôli nedostatku pracovnej sily na Slovensku rastú a budú v tomto trende pokračovať aj naďalej, produktivita práce zaostáva. To je pre firmy problém, výdaje na platy totiž rastú viac ako tržby. Táto situácia sa týka hlavne malých a stredných firiem, príčinou má byť aj nedostatočná spolupráca so slovenským školstvom.

Zanedbané celoživotné vzdelávanie

Podľa údajov Národnej banky patrí Slovensko ku krajinám s relatívne najhorším využitím práce a produktivita rastie iba pomalým tempom. To, že táto situácia patrí medzi najväčšie problémy našich podnikateľov, priznal na včerajšej tlačovej konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory aj jej podpredseda Miloslav Karafa. "Príčin je viac: školstvo zanedbalo celoživotné vzdelávanie, svet sa mení a skúsenosti už nemajú žiadnu hodnotu," skonštatoval. Riešenie tejto situácie vidí vo väčšej spolupráci škôl s firmami, no nie tak v oblasti duálneho vzdelávania, ako skôr v oblasti vedenia.

Najväčšie ťažkosti majú malé a stredné firmy, ale práve tie tvoria na Slovensku 90 percent podnikov a zamestnávajú dve tretiny ľudí. Podľa Karafu je vo veľkých firmách ťažké zvýšiť produktivitu čo i len o desať percent, procesy už majú totiž dobre prepracované a je iba málo čo zlepšovať. "Ale keď ideme do stredných a malých firiem, tam je také malé povedomie o tom, ako sa riadi, ako sa robí marketing, že skočiť o sto, dvesto percent nie je problém," skonštatoval. No a na ich osvete by sa mali podieľať podľa neho aj vysoké školy. Analytik INESS-u Róbert Chovanculiak však za najväčší prekážku považuje fakt, že "títo malí podnikatelia sa musia skladať na investičné dotácie a úľavy pre veľkých zahraničných investorov. Toto pokrivuje trh a bráni tomu, aby naozaj prosperovali tí najproduktívnejší podnikatelia."

Veľké rozdiely v rámci jedného odvetvia

Národná banka však v komentári upozorňuje, že odlišnosti sú naozaj vysoké, a to aj v rámci jedného odvetvia. Podniky na vrchole rebríčka dosahujú päť až sedemnásobne väčšiu produktivitu ako tie na konci a tieto rozdiely sa stále zväčšujú. Celková produktivita by tak mohla rýchlejšie rásť, ak by sa najlepšie pracovné sily umiestnili do najvýkonnejších podnikov. To možno podľa analytika inštitúcie Tibora Lalinského podporiť "reformami zvyšujúcimi kvalitu inštitúcií a vedúcimi k lepšiemu fungovaniu trhu práce, produktov a kapitálu". V prípade Slovenska môže pomôcť najmä uvoľnenie regulácie trhu práce a uľahčiť tak prechod pracovných síl.

To, že platy rastú rýchlejšie ako samotná produktivita, však podľa odborníkov nie je v prípade Slovenska vážny problém. V našej ekonomike totiž v poslednej dekáde vznikla výrazná medzera, keď bola produktivita značne väčšia ako rast miezd. Preto sa dá v najbližších rokoch očakávať, že vývin bude opačný. Uviedol to v rozhovore pre TASR riaditeľ Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník. "Nemôžeme mať ekonomiku postavenú na nízkej cene práce. Tam nemáme šancu konkurovať východoázijským ekonomikám," dodal.

1.12. HN, Kristína Votrubová, link

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards