Ohrozené prídavky aj bonus na dieťa (TV JOJ)

Radovan Ďurana komentoval 21.7.2017 návrh na zrušenie neselektívneho vyplácania prídavkov na deti a daňového bonusu pre TV JOJ

Ohrozené prídavky aj bonus na dieťa  (TV JOJ)

Adam Zavřel, moderátor: "Škrtaniu vo výdavkoch štátu majú padnúť za obeť rodinné prídavky na deti alebo daňový bonus. Minimálne pre tých, ktorí zarábajú veľa. No a to veľa, aby mohlo byť napríklad približne 1 500 eur mesačne v hrubom."

Aneta Parišková, moderátorka: "No a peniaze by sa použili pre tých, ktorí zarábajú málo. Podľa analytikov z útvaru Hodnoty za peniaze, ktoré patrí pod Ministerstvo financií, sa vďaka tomu vytvorí priestor na zlepšenie zamestnanosti a zníženie chudoby. Tvrdia, že ročne by sa týmito škrtmi bohatým ušetrili veľké peniaze."

Štefan Kišš, Útvar hodnota za peniaze MF SR: "Navrhujeme úsporné opatrenia vo výške 160 miliónov eur ročne. Zdroje na financovanie nových politík je možné hľadať predovšetkým v plošnej a dlhej podpore rodiny, ktorá tvorí miliardu eur, čo je takmer polovica rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny."

Adam Zavřel: "No a pracuje sa aj takisto s variantom, že by sa prídavky na deti či daňový bonus stopli pri dovŕšení veku dieťaťa 18 rokov."

Aneta Parišková: "Takéto rôzne obmedzenia sme podľa odborníkov mali mať už dávno. Napríklad v Českej republike dostáva rodinné prídavky menej ako polovica rodín."

Radovan Ďurana, INESS: "Rodinné prídavky dnes nie sú testované, to znamená rozdávajú sa takisto na ministerské deti ako na deti rodín, ktoré sú skutočne v núdzi. To je príklad neefektívneho použitia verejných zdrojov, takže toto obmedzenie, ktoré je bežné vo svete, aj v Českej republike sú rodinné prídavky obmedzené, vedie k tomu, že tie peniaze, ktoré idú na podporu rodín, sú použité efektívnejšie."

Adam Zavřel: "Navrhované zmeny sú teda nasledovné. Prídavky na deti vo výške 23 eur a 52 centov mesačne by už neboli do dvadsiatich piatich rokov, ale do osemnástich. Nedostávali by ich už teda rodičia vysokoškolákov."

Aneta Parišková: "A takisto daňový bonus by závisel od výšky zárobku rodiča. Pri vyššom príjme by sa bonus neposkytoval vôbec. To je dnes ročne asi 257 eur na jedno dieťa."

Opýtaná: "To by im tak nechýbalo, tým čo majú veľké príjmy."

Opýtaný: "Nejakých pár korún ako alebo euro to im určite nebude chýbať."

Opýtaná: "Tak zas už keď je to že ozaj má päťtisíc alebo čo, tak to by už asi nemali."

Opýtaná: "By mali podľa toho robiť, že koľko kto zarába. Keď viac zarába, by mal dostať menej a čo zarábajú málo, ako povedz koľko zarábaš, tristo euro v čistom na kuchyni školskej."

Aneta Parišková: "A v hre je napríklad aj skrátenie rodičovskej dovolenky. S tým však nesúhlasí Ministerstvo práce. Všetky odporúčania budú súčasťou návrhu štátneho rozpočtu v prípade ich schválenia."

Adam Zavřel: "Ministerstvo práce ale chce mať lepší prehľad o tom v akej finančnej kondícii sú rodičia a počkať si preto chce na ročné zúčtovanie daní, aby zistilo koľko naozaj rodina zarába."

Ján Richter, minister PSVaR SR: "My až vtedy budeme mať objektívne čísla o príjme jednotlivých rodín, jednotlivých domácností. Áno, oslovuje ma, aby sme sa potom venovali otázke do akej miery a ako diferencovať vzhľadom na príjem rodiny jednotlivé príspevky, ktoré sa týkajú tohto charakteru."

Aneta Parišková: "Všetko je podľa ministra otázkou rokovaní s ministerstvom financií."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards