Ustriehnuť lacnejší prúd bude pre ľudí jednoduchšie (HN)

Martin Vlachynský 18.7.2017 komentoval pre Hospodárske noviny zavedenie trojpásmovej sadzby ceny elektriny v novej vyhláške ÚRSO

Ustriehnuť lacnejší prúd bude pre ľudí jednoduchšie (HN)

ENERGETIKA

Nová vyhláška dočasného vedenia nie je pri stanovení cien konkrétna, rozhodnú burzy.

Kristína Votrubová

Bratislava – Na minuloročnú vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví doplatil Jozef Holjenčík. Po tom, ako sa ukázalo, že avizované nižšie ceny priniesli niektorým odberateľom vyššie ceny na faktúrach, musel z úradu odísť. Nová regulácia by podobné zemetrasenie nemala priniesť. Zatiaľ neodpovedá na otázku, o koľko elektrina zdražie a nerieši ani sporný G-komponent.

Inteligentné merače

Z pohľadu spotrebiteľov je dôležité zavedenie trojpásmovej sadzby, ktorá priamo súvisí s inštaláciou inteligentných meracích systémov. Tie zaznamenávajú spotrebu v reálnom čase a informácie odovzdávajú spotrebiteľovi, ako aj dodávateľovi. Vďaka odstupňovanej sadzbe budú môcť používatelia inteligentných meračov ušetriť tým, že presunú časť svojej spotreby do času, na ktorý sa bude aplikovať lacnejšia sadzba. Európska únia chce do roku 2020 dosiahnuť, aby 80 percent meračov bolo takýchto, na Slovensku by ho malo mať 604-tisíc odberných miest. Zavedenie taríf víta Marek Vlachynský, analytik z INESS-u, aj keď ho považuje za oneskorený. Upozorňuje však, že "bez flexibilnej tvorby cien elektriny sa potenciál týchto systémov nedá využiť naplno". S tým súhlasí aj Jiří Koudela, riaditeľ predaja Slovakia Energy. Podľa neho by "oveľa väčší efekt mala taká úprava, ktorá by umožnila odberateľom s inteligentnými meračmi odoberať elektrinu za ceny stanovené napríklad na dennom trhu". Tam sa cena môže v jednotlivých hodinách výrazne líšiť, niekedy dokonca dodávateľ môže odberateľovi za odber platiť. To je dané tým, že elektrina sa nedá skladovať, a v časoch ako neskorý večer či noc, keď sa jej spotreba zmenšuje, klesá aj jej cena. Úrad sa skôr či neskôr bude musieť venovať aj riešeniu situácie okolo G-komponentu, ktorá sa zatiaľ neriešila.

Zabudnutý G-komponent

V tomto prípade ide o špeciálny poplatok pre výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov za prístup do sústavy, ktorí musia platiť aj výrobcovia, ktorí zmluvu o prístupe nemajú. Táto skutočnosť spôsobila veľkú kritiku, ako aj viaceré súdne spory. V jednom prípade už okresný súd dal výrobcom za pravdu. "V platnosti ostáva doterajšia úprava, ktorá vyvoláva rozpory medzi výrobcami elektriny a distribučnými spoločnosťami," komentuje návrh novej vyhlášky právnik Jozef Hudák. Myslí si, že ustanovenia upravujúce platbu za prístup nepatria medzi najzrozumiteľnejšie a určite by sa dali zlepšiť a zjednodušiť, a to by mohlo dopomôcť k vyriešeniu kauzy. Zároveň však poukazuje na to, že na ukončenie fakturácie G-komponentu nestačilo ani rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý popolatok vyhlásil za protiústavný.

Nejasné ceny

Vyhláška sa sčasti vracia ku koncoročnému zneniu. Samotné ceny však budú závisieť od viacerých faktorov, najmä ceny na burze. Tie podľa Lenky Ferenčákovej, šéfredaktorky portálu energia. sk, tento rok stúpali. Aj Ľubomír Jahnátek, pravdepodobne nový predseda ÚRSO, potvrdil, že ak veľkoobchodné ceny pôjdu nahor, tento stav sa premietne aj do koncových faktúr pre domácich a firemných odberateľov. Ferenčáková však považuje za rizikovú hlavne úpravu výpočtu povolených výnosov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Tá bude po novom jednozložková a bude závisieť iba od rezervovanej kapacity. "Dosah tohto opatrenia na trh napríklad Republiková únia zamestnávateľov odhadla v objeme plus jeden milión eur dodatočných nákladov, ktoré sa premietnu do cien distribúcie," vysvetľuje.

Efektívnejšie by bolo, keby odberatelia mali ceny stanovené na dennom trhu.

Jiří Koudela, riaditeľ predaja Slovakia Enery

FOTO:

Novú vyhlášku by už mal podpisovať Ľubomír Jahnátek. Vláda ho však ešte do funkcie nevymenovala.

Krtistína Votrubová
HN, 18.7.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards