Slovenská ekonomika stagnuje už štyri roky, susedia rastú (Finweb)

Róbert Chovanculiak 27.6.2017 komentoval pre Finweb stagnovanie HDP na obyvateľa od roku 2013

Slovenská ekonomika stagnuje už štyri roky, susedia rastú  (Finweb)

Z údajov Eurostatu vyplýva, že rast hodnoty slovenského HDP na obyvateľa stagnuje od roku 2013.

Slovensko sa prestalo približovať Západu. Teda aspoň v ukazovateli HDP na hlavu obyvateľov krajín Európskej únie (EÚ). V roku 2005 bola hodnota slovenského HDP na hlavu v porovnaní s HDP krajín Európskej únie na úrovni 60 percent. Teda takmer polovičná, vyplýva z údajov Eurostatu.

Situácia sa vstupom Slovenska do integrovanej Európy začala zlepšovať, výkon slovenskej ekonomiky rástol rýchlejšie ako v únii.

Hodnota HDP v EÚ a vybraných krajinách
Create line charts

Z grafu môžeme vidieť, že od roku 2013 sa približovanie zastavilo. Od roku 2013 do 2016 stojí hodnota slovenského HDP na hlavu na úrovni 77 percent hodnoty krajín únie. Česi a Poliaci sa k únii v tomto ukazovateli približovať neprestali, zatiaľ čo hodnota Maďarska klesla.

"Ekonomický vývoj v každej krajine je cyklický," tvrdí Peter Bukov, hlavný analytik TopForex. Dodáva, že Slovensko rástlo v rokoch 2009-2013 rýchlejšie ako Česko, teraz je to naopak. "Vysoká dynamika rastu sa v žiadnom štáte nedá udržať trvalo a vplyv vlády, respektíve hospodárskej politiky na ekonomický cyklus je len obmedzený," myslí si.

"Dobiehanie vyššieho priemeru je extrémne náročné, pretože vyžaduje vyšší rast. HDP na obyvateľa pritom nie je ideálny ukazovateľ. Život v Írsku nie je dvakrát lepší ako v Česku, hoci je tam dvojnásobné HDP na obyvateľa," tvrdí Róbert Chovanculiak z INESS.

Kamil Boros z X-Trade Brokers tvrdí, že Česku a Poľsku pomohla k takýmto výsledkom úprava o paritu kúpnej sily, teda o cenovú úroveň. "Tieto čísla je potrebné interpretovať s rezervou, takéto úpravy sú citlivé na metodiku" tvrdí. Ako príklad uvádza Česko.

"V metodike Eurostatu sa Česko medzi rokmi 2012-2016 v zmene HDP na hlavu vyjadreného v parite kúpnej sily radí na prvé miesto spomedzi krajín V4. Avšak v metodike Medzinárodného menového fondu (ktorá používa nižší rozptyl mien) je Česko posledné," argumentuje Boros. Odporúča použiť viacero ukazovateľov, ako sa spoliehať na jeden.

Chovanculiak tvrdí, že v živote Slovákov nehrá veľkú rolu dobiehanie ukazovateľov. "Dôležitejšie je, že vznikajú nové pracovné miesta a rastú mzdy," uvažuje.

A aký je výhľad do budúcnosti? Bukov očakáva ďalšie približovanie sa hodnote EÚ. "Pomôže zlepšenie podmienok pre podnikanie, nízka byrokracia či nižšie dane odvody," tvrdí. "Ekonomiku možno tiež stimulovať rozpočtovo, čo je pri súčasných nízkych až záporných sadzbách pre vládu výhodný spôsob na podporu ekonomiky. Tieto prostriedky by mali byť využité na rozvoj infraštruktúry a inovácií," odporúča Bukov.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards